A industria atunera española navegando nun mar de competencia global.

  • Quen é quen na industria atunera española: unha análise exhaustiva das principais empresas nun mercado global e altamente competitivo

España destaca como un dos principais actores na pesca do atún a nivel europeo e mundial. A industria atunera española non só céntrase na captura do atún nas súas diferentes variedades, senón que tamén abarca a transformación e comercialización do produto en fresco e enlatado, o que a converte nun compoñente vital da economía nacional.

1.- Posición no mercado mundial: España ocupa o segundo lugar na produción mundial de conservas de atún, sendo superada unicamente por Tailandia. Ademais, en termos de exportacións xerais de atún, compite polo segundo posto con Ecuador, onde tamén hai unha importante presenza de capital español na industria atunera.

2.- Frota e especies: A frota atunera española é a máis importante de Europa e distínguese pola súa diversidade de especies capturadas. Isto inclúe o atún vermello do Mediterráneo e do Atlántico oriental, que se comercializa principalmente en fresco; o bonito do norte, e os atúns tropicais como o rabil, o patudo ou a listaxe, destinados principalmente á produción de conservas.

3.- Grandes actores do atún español:

  • Atún tropical: Empresas como Bolton (Isabel), Nauterra (Calvo) e Albacora (Salica e Campos) son líderes na captura de atún tropical. Estas empresas operan nos océanos Atlántico, Índico e Pacífico, e contan cunha frota significativa e unha forte presenza internacional.
  • Conservas: Jealsa é unha das principais empresas no sector de conservas de atún. Ademais de ter unha frota propia para abastecer a súa industria de conservas, tamén é accionista de Albacora, o que lle brinda unha posición estratéxica no mercado.
  • Atún vermello do Mediterráneo: Empresas como Ricardo Fuentes e Hijos e Balfegó son recoñecidas pola súa actividade na captura de atún vermello do Mediterráneo. Estas empresas contan cunha frota especializada no cerco e teñen unha destacada presenza en mercados internacionais.

4.- Factores competitivos: A competencia no mercado atunero é feroz, con Asia emerxendo como un competidor importante. As empresas españolas enfrontan desafíos relacionados coas condicións laborais e ambientais desiguais, especialmente en comparación coas frotas de países asiáticos como China.

    En conclusión, a industria atunera española é un piar fundamental da economía do país, cunha presenza destacada no mercado mundial de atún e conservas. A pesar dos desafíos competitivos, as empresas españolas continúan sendo líderes na captura, transformación e comercialización deste prezado recurso mariño.