Ruiz Rivas pide medidas para defender as peixarías tradicionais ante novas normativas

  • O ribeirense Ruiz Rivas avoga ante o senado pola protección das peixarías tradicionais ante novas normativas

Ruiz Rivas, portavoz de Pesca do PP no Senado, instou ao Goberno para tomar medidas urxentes para protexer as peixarías tradicionais, cuxa supervivencia se ve ameazada por recentes normativas. Segundo Ruiz, desde 2007 houbo un declive significativo no número destas tendas, pasando de 15,000 a só 9,285, e a tendencia continúa á baixa.

Unha das preocupacións expresadas por Ruiz é a nova normativa de envases, que, segundo el, deixa ás peixarías españolas, dirixidas maioritariamente por persoas maiores, nunha situación de vulnerabilidade. Sinala que moitos dos traballadores deste sector non están debidamente cualificados para enfrontar os novos requisitos dixitais e técnicos impostos por estas regulacións.

Ademais, Ruiz Rivas critica o proxecto de lei de prevención de perdas ou desperdicio alimentario, que considera que debería eximir ás pequenas peixarías con menos de 1,300 metros cadrados de área de venda. Na súa opinión, estas regulacións poderían ter un impacto negativo na viabilidade de moitas destas pequenas empresas.

Doutra banda, Ruiz tamén presentou unha iniciativa para que se recoñeza ás confrarías como organizacións de produtos pesqueiros. Destaca que o Ministerio creou un grupo de traballo para estudar este asunto o 21 de marzo, e cuestiona que medidas ten previstas o Goberno para evitar o colapso destas organizacións mentres esperan acceder a fondos comunitarios.