Impulso á pesca e acuicultura en Galicia optimizando o acceso a fondos europeos

  • A Consellería do Mar de Galicia investirá 4,7 millóns de euros para brindar asesoramento especializado a empresas do sector pesqueiro e acuícola, co obxectivo de optimizar o acceso ás subvencións europeas dispoñibles

Mar, a Consellería do Mar de Galicia, comprometeuse a investir 4,7 millóns de euros para brindar asesoramento especializado ás empresas do sector pesqueiro e acuícola sobre as subvencións europeas dispoñibles. Este esforzo xorde como resposta á evidencia de que o sector non aproveitou todos os recursos proporcionados pola Unión Europea no marco do anterior programa de financiamiento, o Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Femp).

Cunha asignación de 366 millóns de euros para Galicia dentro do Fempa, o obxectivo é optimizar a utilización destes fondos para impulsar o desenvolvemento sostible e a competitividade do sector. Para logralo, planéase contratar a trece técnicos que traballarán en sete oficinas distribuídas estratexicamente en Viveiro, Ferrol, A Coruña, Ribeira, Vilagarcía, Pontevedra e Vigo.

Estas oficinas actuarán como puntos de contacto para as empresas e emprendedores interesados en acceder ás subvencións europeas. Ademais do asesoramento presencial, ofrecerase apoio telemático para garantir un alcance máis amplo e accesible a todos os posibles beneficiarios.

O equipo de traballo estará composto por nove consultores a tempo completo, un responsable de redes sociais, un responsable de comunicación e outro de asesoramento, todos eles cunha dedicación do 70 %. Ademais, haberá un director de proxecto a media xornada supervisando todas as operacións. A intención é que estas oficinas estean plenamente operativas a partir do 1 de maio, cun contrato inicial de 24 meses, ampliable por outros 12 meses segundo sexa necesario.

O valor estimado do contrato, sen incluír o IVE, sitúase ao redor dos 3,91 millóns de euros. Con todo, coa aplicación do 21 % de IVE, o valor total podería alcanzar os 4,73 millóns de euros. Este orzamento cubrirá os custos de alugueiro, equipamento, persoal, así como outros gastos operativos asociados co funcionamento das oficinas.

Ademais de proporcionar información sobre as oportunidades de financiamiento dispoñibles a través do Fempa, estas oficinas desempeñarán un papel crucial na identificación e proposta de melloras no deseño e a xestión dos programas de axuda xestionados pola Consellería do Mar.

Doutra banda, Galicia conta actualmente con oito Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (Galp) distribuídos en diferentes rexións. Estes grupos teñen a responsabilidade de ofrecer asesoramento técnico e apoio aos emprendedores e empresas locais. Tamén se encargan de identificar e canalizar iniciativas de desenvolvemento local que poidan ser elixibles para recibir fondos europeos.

En resumo, a iniciativa da Consellería do Mar de Galicia representa un paso importante cara á optimización dos recursos europeos dispoñibles para o sector pesqueiro e acuícola. Ao investir en asesoramento especializado e mellorar o acceso ás subvencións, búscase impulsar a competitividade e o desenvolvemento sostible deste sector crave na economía galega.