Desafíos e estratexias contra o furtivismo en Galicia

  • O furtivismo en Galicia representa unha ameaza persistente para os recursos mariños, con aproximadamente 1.700 infractores sustraendo anualmente uns 660.000 quilos de marisco de forma ilegal.

O furtivismo no marisqueo representa un desafío persistente en Galicia, onde se estima que ao redor de 1.700 infractores subtraen anualmente uns 660.000 quilos de marisco de forma ilegal. Entre os produtos máis cobizados por estes ilegais atópanse as ameixas, centolas, ourizos e percebes, cuxo botín destaca nas estatísticas desta actividade ilícita. Alarmantemente, algúns destes furtivos son reincidentes que operan de maneira profesional, aproveitando a vulnerabilidade dos recursos mariños.

A pesar dunha diminución significativa no número de infractores desde 2014, cando se rexistrou un pico con 1.305 individuos detectados, o problema persiste cuns 710 sorprendidos en 2018. É preocupante sinalar que aínda que o número total de furtivos diminuíu, os reincidentes aumentaron en profesionalismo e sofisticación nas súas operacións ilícitas. Este fenómeno expón desafíos adicionais para as autoridades encargadas de facer cumprir a lei e protexer os recursos mariños.

Existen dúas categorías distintas de reincidentes no marisqueo ilegal. Por unha banda, están aqueles que converteron o furtivismo na súa principal fonte de ingresos e estilo de vida. Estes individuos adoitan declararse insolventes e carecer de ingresos lexítimos para evitar as multas e sancións asociadas coas súas actividades delituosas. #Ante esta situación, proponse a implementación de medidas coercitivas máis severas para disuadir a estes infractores profesionais e poñer fin ás súas prácticas destrutivas.

Doutra banda, existen reincidentes que se atopan en situación de desemprego ou marxinación social. Para este grupo, simplemente impoñer sancións coercitivas pode resultar contraproducente, xa que non aborda as causas subxacentes que os levan ao furtivismo. Por tanto, os expertos avogan por enfoques máis comprensivos que aborden os problemas sociais subxacentes e axuden a estas persoas para romper os ciclos de comportamento delituoso.

En conclusión, o furtivismo no marisqueo representa unha ameaza para a sustentabilidade dos recursos mariños en Galicia. Para abordar este problema de maneira efectiva, é necesario implementar medidas que disuadan aos infractores e ao mesmo tempo aborden as causas subxacentes que impulsan estas actividades ilícitas. Só a través dun enfoque integral e colaborativo poderase protexer adecuadamente o precioso ecosistema mariño da rexión.