Cambios nas compensacións a pescadores ao non contar as paradas por cesamento de actividade para a xubilación

  • Reformas na xubilación pesqueira por novas regulacións sobre paradas por cesamento de actividade e coeficientes redutores

Nun movemento que impactará directamente nas condicións laborais e os plans de xubilación dos pescadores, o Instituto Social da Mariña (ISM) anunciou cambios significativos na forma en que se consideran as paradas por cesamento de actividade na industria pesqueira. Anteriormente, os pescadores podían recibir compensacións económicas durante estes períodos de inactividade, pero a partir do 1 de maio, eses días xa non contarán para aqueles que desexen adiantar o seu retiro ata dez anos respecto a outros traballadores.

Este cambio representa un axuste importante na política de xubilación anticipada para os pescadores, quen historicamente enfrontaron condicións laborais únicas e desafiantes no mar. Por exemplo, as paradas por vedas ou paradas biolóxicas son comúns na pesca, e durante estes períodos os barcos permanecen amarrados mentres se espera que as condicións melloren para a pesca. Durante estes tempos, os roles das embarcacións deposítanse nas capitanías marítimas e os mariñeiros non faenan.

O ISM xustificou esta medida argumentando que, durante estas paradas, a embarcación está en porto e os tripulantes non están a bordo, o que significa que non están a traballar activamente no mar. Por tanto, considera que estes períodos non deberían contar para fins de xubilación anticipada, onde se aplican coeficientes redutores para calcular a pensión dos pescadores.

Estes coeficientes redutores son unha forma de compensar as duras condicións de traballo dos pescadores, que a miúdo enfrontan longas xornadas laborais, condicións perigosas e separación continua dos seus fogares e familias. A cantidade de redución na idade de xubilación varía segundo o tipo de barco e os caladoiros onde operan os pescadores, pero agora, con esta nova medida, os días de inactividade durante as paradas xa non se terán en conta para calcular estes coeficientes.

O ISM implementou novos desenvolvementos informáticos que lles permiten rastrexar con precisión cando un pesqueiro entregou o seu rol en capitanía, o que significa que poden determinar cando os tripulantes non están a faenar e están simplemente en terra durante unha parada por cesamento de actividade.

Aínda que esta medida non se aplicará retroactivamente para non prexudicar aos pescadores, representa un cambio significativo na forma en que se consideran os períodos de inactividade na industria pesqueira e terá un impacto nos plans de xubilación dos traballadores do mar.

Ademais, o ISM confirmou que esta nova normativa non afectará a outros casos nos que se aplican coeficientes redutores, como as licenzas por enfermidade, accidentes, vacacións e outras licenzas retribuídas legalmente. Con todo, a comunicación do ISM non especifica se esta medida tamén afectará a outros colectivos que se benefician de cesamentos de actividade, como as mariscadoras ou as redeiras.

En resposta a unha solicitude da Federación de Confrarías de Pescadores de Pontevedra, o ISM tamén confirmou que as mariscadoras que estean a recibir compensacións por cesamento de actividade poderán realizar actividades como sementas de bivalvos, rareos e traslados de semente sen perder a súa prestación. Este é un cambio importante que proporciona certa flexibilidade ás mariscadoras, quen desempeña un papel crucial na economía local e na industria pesqueira en xeral.