Trabas nas cotas e o tamaño provocan problemas coas sardiñas en Portosín

  • As restricións nas cotas de pesca e no tamaño están a afectar gravemente a comunidade pesqueira de Portosín e o ecosistema mariño

A situación das sardiñas en Portosín volveuse cada vez máis preocupante, segundo Gonzalo Pérez, o patrón maior da confraría local. As cotas establecidas para a pesca de sardiñas xeraron unha serie de problemas que afectan tanto os pescadores como ao ecosistema mariño.

Pérez sinala que as restricións impostas nas cotas de pesca dificultaron enormemente o traballo dos pescadores locais. Estas trabas non só limitan a cantidade de sardiñas que poden capturar, senón que tamén impoñen restricións en canto ao tamaño mínimo permitido para a pesca, que non pode ser inferior a 18 cm. Ademais, a sardiña capturada mediante a arte do cerco non pode ser separada, o que agrega complexidade ao proceso de pesca.

O tamaño mínimo establecido para a captura de sardiñas representa un desafío adicional para os pescadores, xa que a maioría das sardiñas que se atopan na zona son deste tamaño. Pérez explica que estas sardiñas tenden a engordar e acumular máis graxa co tempo, o que as fai máis valiosas para o mercado. Con todo, as cotas limitadas dificultan a captura destas sardiñas no seu punto óptimo de tamaño e calidade.

Ademais dos desafíos económicos que enfrontan os pescadores debido a estas restricións, Pérez tamén destaca as posibles consecuencias ambientais. A captura de sardiñas nun tamaño máis pequeno do permitido podería afectar negativamente á poboación de sardiñas na área, así como ás especies que dependen delas como presa.

Ante esta situación, Pérez fai un chamado ás autoridades pertinentes para que revisen as cotas de pesca e consideren medidas que permitan unha xestión máis sostible dos recursos mariños. Ademais, destaca a importancia de atopar un equilibrio entre a conservación das especies e o sustento das comunidades pesqueiras locais.

En resumo, as trabas nas cotas de pesca, que inclúen restricións de tamaño e o método de captura, están a provocar problemas significativos na comunidade pesqueira de Portosín. É esencial abordar estes desafíos de maneira efectiva para garantir un futuro sostible tanto para os pescadores como para o ecosistema mariño.