A venda de Fandicosta avanza e dá unha esperanza nova para Botas e Peixemar baixo a Dirección de Carlos Brunet

  • Novo rumbo para Botas e Peixemar: Carlos Brunet liderará a transición de Fandicosta cara a Wofco

O proceso de venda dos activos de Grupo Fandicosta está a avanzar de maneira significativa, especialmente no que respecta a a factoría de Moaña, un activo de gran relevancia dentro da industria pesqueira. Segundo as estimacións das partes involucradas, espérase que este proceso quede culminado xudicialmente en xuño, marcando un fito importante na reestruturación e continuidade desta emblemática empresa.

A entidade que se encargará de asumir o negocio de Botas e Peixemar, dúas marcas emblemáticas dentro do sector, foi creada e estará baixo a dirección de Carlos Brunet, unha figura de confianza para Ángel Martínez, principal accionista de Grupo Fandicosta. Esta noticia marca un novo capítulo na historia destas recoñecidas marcas, proporcionando unha perspectiva renovada e un impulso fresco á súa traxectoria empresarial.

A creación da empresa Wofco, encargada de xestionar a factoría de Moaña, representa un paso crucial no proceso de reestruturación de Grupo Fandicosta. Espérase que esta transición garanta a continuidade da actividade pesqueira na zona e contribúa ao mantemento dos postos de traballo existentes. Ademais, anticípase que Wofco implementará estratexias innovadoras e eficientes para mellorar a produtividade e a competitividade da factoría, asegurando a súa viabilidade a longo prazo.

A elección de Carlos Brunet como responsable da nova empresa demostra o compromiso de Grupo Fandicosta co éxito e a continuidade das súas operacións. Coa súa experiencia e liderado, Brunet está posicionado para guiar a Wofco cara a un futuro próspero e sostible no mercado pesqueiro. O seu coñecemento profundo do sector e a súa relación próxima con Ángel Martínez proporcionan unha base sólida para o crecemento e a expansión da empresa.

En resumo, a venda dos activos de Grupo Fandicosta e a creación da empresa Wofco marcan un importante fito na evolución da industria pesqueira. Cun enfoque na continuidade do negocio e a innovación, espérase que esta transición impulse o desenvolvemento económico e fortaleza a posición da factoría de Moaña no mercado global.