Axudas de 1.100 a 3.000 € mensuais para mariscadores durante paro temporal

  • As axudas de 1.100 a 3.000 euros mensuais para os mariscadores galegos buscan asegurar a recuperación dos bancos de bivalvos e a sustentabilidade do sector pesqueiro.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a orde de axudas destinadas aos mariscadores de á boia, incluíndo tanto a armadores como a tripulantes, que se viron afectados pola elevada mortaldade de bivalvos. Este problema impactou nos bancos de libre marisqueo en Arousa (Lombos do Ulla, Ou Bohído e Cabío), en Pontevedra (Pontevedra, Lourizán, Raxó, Sanxenxo e Marín) e nas concesións de Noia. A medida busca permitir a recuperación e conservación dos recursos biolóxicos acuáticos, mediante a paralización temporal da actividade durante un máximo de tres meses.

O monto total destinado a estas axudas ascende a 7,2 millóns de euros, dos cales o 70% provén do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa) e o 30% restante é financiado pola Xunta de Galicia. Desta cantidade, 5,2 millóns de euros asignaranse a compensar aos armadores polo amarre das súas embarcacións, mentres que os 2 millóns de euros restantes destinaranse a cubrir o cesamento de actividade dos tripulantes. No caso de que algunha das liñas teña excedente, estes fondos poderán redistribuírse para cubrir necesidades na outra liña.

Para ser elixibles, os mariscadores deben acreditar que traballaron polo menos 120 días nos anos 2022 e 2023, dos cales polo menos o 20% (25 días) deben ser dedicados ao marisqueo. O resto do tempo pode ser empregado noutras artes de pesca autorizadas polo seu permiso de explotación (pérmex). Os tripulantes, ademais, deben cotizar ao réxime especial do mar durante polo menos 12 meses ao longo da súa vida laboral.

Segundo a orde publicada, os armadores recibirán un mínimo de 134 euros por cada día hábil de parada, o que se traduce en aproximadamente 2.900 euros ao mes. Pola súa banda, os tripulantes recibirán 50 euros por día, sumando ao redor de 1.100 euros mensuais. Estas cantidades aseguran unha compensación adecuada durante o período de inactividade.

O goberno galego estima que ao redor de 650 armadores e 609 tripulantes poderán beneficiarse destas axudas. Adicionalmente, contémplase que cinco propietarios de barco e 15 mariñeiros sómense aos beneficiarios unha vez articúlense as axudas específicas para os percebeiros de Bueu, as cales xa foron aprobadas no Consello da Xunta, pero aínda non se publicaron.

Estas axudas representan un apoio crucial para os mariscadores, permitíndolles manter o seu sustento mentres os bancos de marisqueo recupéranse. A paralización temporal é unha medida necesaria para asegurar a sustentabilidade a longo prazo dos recursos mariños, permitindo que as poboacións de bivalvos rexenérense e prosperen novamente.

O esforzo conxunto do Fempa e a Xunta de Galicia subliña a importancia de preservar os recursos biolóxicos acuáticos e apoiar á comunidade pesqueira en momentos de dificultade. Estas accións non só benefician aos mariscadores directamente afectados, senón que tamén contribúen á saúde do ecosistema mariño e á economía rexional, asegurando que a industria pesqueira poida continuar sendo un piar fundamental para Galicia.