A lei galega do litoral é un paso adiante con algún risco

  • O destino do litoral galego se debate entre a protección ambiental e o desenvolvemento económico.

A recente sentenza do Tribunal Constitucional respecto a a lei galega do litoral abriu un novo capítulo na xestión dos máis de 2.500 quilómetros de costa que bordean Galicia. Máis aló de ser unha mera decisión xudicial, este veredicto desencadeou un debate profundo sobre o futuro do litoral galego e os desafíos que enfronta en termos de protección ambiental e desenvolvemento económico.

A orixe desta lei remóntase a abril do ano pasado, cando a Xunta aprobou o proxecto de Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia. A motivación principal era axustar a regulación costeira á realidade galega, equilibrando a conservación do medio ambiente coas necesidades socioeconómicas da rexión. Con todo, desde o principio, o Goberno central manifestou as súas reticencias, chegando mesmo a cualificar a lei como “case unha declaración de independencia”.

Cales son os riscos que a Xunta identifica para xustificar esta lei? Principalmente, faise referencia aos cambios introducidos pola Lei de Cambio Climático e o novo regulamento xeral de Costas, que poderían afectar a duración das concesións no dominio público marítimo-terrestre e, polo tanto, poñer en perigo numerosas edificacións e empresas na costa galega.

A lei galega do litoral establece unha serie de medidas para regular todas as áreas costeiras, desde a zona terrestre ata as augas mariñas, dividíndoas en función do seu estado de conservación. Ademais, crea sete usos estratéxicos para o desenvolvemento socioeconómico, como a protección da industria pesqueira e a promoción do turismo sostible.

Con todo, o Goberno central ha cuestionado a constitucionalidade desta lei e interpuxo un recurso de inconstitucionalidade. Argumenta que Galicia non reformou o seu Estatuto para recoñecer estas competencias, como si o fixeron outras comunidades autónomas. Ademais, Madrid considera que a normativa galega pode comprometer a protección do litoral español.

A falta de unanimidade en Galicia tamén engadiu complexidade ao debate. Aínda que o Parlamento autonómico aprobou a lei co apoio do PP e a abstención do BNG e o PSdeG, as diferenzas sobre a fórmula empregada para obter a competencia xeraron tensións políticas.

En última instancia, a sentenza do Tribunal Constitucional ha posto sobre a mesa unha serie de interrogantes fundamentais: Como se pode conciliar a protección do medio ambiente co desenvolvemento económico no litoral galego? Que papel debe desempeñar o Goberno central na xestión destas áreas? E cal é o camiño para seguir para garantir un equilibrio sostible entre conservación e progreso nas nosas costas? Estas preguntas non teñen respostas fáciles, pero son cruciais para o futuro de Galicia e a súa relación co mar que a rodea.