TMGA lidera a innovación e a sustentabilidade no porto exterior da Coruña

  • TMGA inaugura un sistema de descarga automática con materiais reciclados, marcando un fito na loxística portuaria e demostrando o seu compromiso coa sustentabilidade e a eficiencia.

TMGA, unha empresa líder no porto exterior da Coruña, deu un paso significativo cara á eficiencia e a sustentabilidade coa inauguración do seu innovador sistema de descarga automática de mercadoría. Este novo circuíto, que representa un investimento de oito millóns de euros, non só marca un fito na loxística portuaria, senón que tamén reflicte o compromiso da compañía coa innovación e o desenvolvemento sostible na rexión.

O sistema de descarga automática está deseñado para trasladar de maneira eficiente e rápida as grandes cantidades de alimentos que a empresa recibe anualmente no porto. Este enfoque automatizado non só axiliza o proceso de descarga, senón que tamén reduce significativamente os custos operativos e a pegada de carbono asociada ao transporte de mercadorías.

No evento de inauguración, o conselleiro delegado de TMGA, Patricio Erhardt, destacou o compromiso da empresa coa innovación e a sustentabilidade. Ademais da implementación deste sistema de descarga automatizada, Erhardt salientou a adopción dun enfoque de economía circular ao reutilizar partes da antiga infraestrutura portuaria no novo circuíto. Esta iniciativa demostra o compromiso de TMGA coa redución de residuos e a optimización de recursos.

Doutra banda, a colaboración entre TMGA e outras empresas do sector foi fundamental para o éxito deste proxecto. A empresa traballou en estreita colaboración con provedores e socios comerciais para desenvolver e implementar esta innovadora solución loxística. Ademais, o investimento de TMGA en infraestrutura portuaria non só beneficia á empresa, senón que tamén impulsa o crecemento económico e o desenvolvemento rexional ao crear emprego e oportunidades comerciais na zona.

O presidente da Autoridade Portuaria da Coruña, Martín Fernández Prado, eloxiou o investimento de TMGA e destacou o papel crucial do porto exterior da Coruña como motor económico da rexión. Fernández Prado salientou a importancia de Langosteira como unha porta de entrada para o comercio internacional e subliñou o compromiso do porto coa promoción do comercio sostible e responsable.

Ademais, a conselleira de Economía, Industria e Innovación en funcións, María Jesús Lorenzana, destacou a colaboración entre o sector público e privado para fortalecer a infraestrutura portuaria e promover o desenvolvemento industrial en Galicia. Lorenzana salientou a importancia da innovación e a sustentabilidade no crecemento económico sostible da rexión.

En conclusión, a inauguración do sistema de descarga automática de TMGA representa un paso significativo cara á eficiencia e a sustentabilidade no porto exterior da Coruña. Esta iniciativa non só mellora a eficiencia operativa da empresa, senón que tamén contribúe ao desenvolvemento económico e sostible da rexión.