Salvamento Marítimo: Gardiáns das costas Galegas

  • Salvamento Marítimo desprega o seu valioso labor na costa galega: trasladan en helicóptero a un tripulante dun buque a máis de 300 millas da costa

Nunha demostración da súa eficiencia e capacidade de resposta, Salvamento Marítimo levou a cabo un importante rescate este venres en augas a máis de 300 millas da costa galega. A situación requiría unha evacuación urxente dun tripulante dun buque guindastre semisumergible, o que desencadeou unha rápida mobilización de recursos por parte da institución.

O Helimer 402, a aeronave de rescate de Salvamento Marítimo, foi activado de inmediato, xunto co avión Sasemar 102, que brindou apoio loxístico crucial durante a operación. A distancia e a urxencia do caso esixían unha coordinación precisa e unha execución impecable por parte do equipo de rescate.

O Helimer realizou a evacuación do tripulante e trasladouno ao aeroporto da Coruña, onde o agardaba unha ambulancia do 061 para o seu traslado a un hospital de referencia. Este rescate destaca a importancia vital de contar con recursos de salvamento marítimo altamente capacitados e equipados para responder a emerxencias no mar, especialmente nunha zona como a costa galega, coñecida polas súas augas perigosas e o intenso tráfico marítimo que a atravesa.

A localización estratéxica do Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Galicia, especialmente en Finisterre, cobra unha relevancia aínda maior en momentos críticos como leste. A capacidade de mobilizar rapidamente aeronaves e equipos de rescate desde esta base estratéxica permite unha resposta eficaz ante situacións de emerxencia nunha das áreas marítimas máis transitadas e, á vez, máis perigosas de España.

O labor de Salvamento Marítimo, e en particular a da súa base en #Finisterre, non só implica a realización de rescates en situacións críticas como esta, senón tamén un labor preventivo e de vixilancia constante para garantir a seguridade da navegación nas augas galegas. En épocas de temporais, cando as condicións marítimas son especialmente adversas, a súa presenza e actuación resultan aínda máis cruciais para salvagardar vidas e protexer o medio mariño.

Este rescate é un testemuño elocuente do compromiso e a profesionalidade dos equipos de Salvamento Marítimo, así como da importancia estratéxica de contar con recursos de rescate altamente capacitados e dispoñibles en todo momento para facer fronte ás emerxencias no mar.