Aumenta a polémica ao redor dos produtos veganos que imitan mariscos e peixes

  • A confusión en torno á etiquetaxe de produtos veganos que imitan mariscos e peixes xerou un clamor entre dezaoito entidades do sector, quen esixe medidas ao goberno para protexer aos consumidores e garantir unha información alimentaria veraz e transparente.

Un informe internacional realizado pola consultora Nielsen revela unha realidade preocupante: máis do 50% dos consumidores experimentan dificultades para distinguir entre os produtos procesados de orixe vexetal e os que imitan aos produtos mariños, como peixes e mariscos. Esta confusión converteuse no centro de atención de dezaoito entidades españolas relacionadas coa industria de produtos mariños, quen levanta a voz contra o que consideran unha “etiquetaxe enganosa” por parte dos produtos veganos. Estes, mediante “denominacións fantasiosas ou referencias confusas ao mar”, poderían inducir a erro aos consumidores nas súas decisións de compra.

Organizacións representativas de pescadores, peixeiros, acuicultores e procesadores de peixes e mariscos están a esixir ao Goberno a adopción de medidas que protexan aos consumidores e promovan a transparencia na información alimentaria. Neste sentido, faise un chamado á normativa comunitaria para garantir unha etiquetaxe veraz e prácticas comerciais xustas entre os diferentes sectores involucrados na cadea alimentaria.

Co obxectivo de abordar este problema, as entidades do sector solicitaron reunións cos ministros Luis Planas e Pablo Bustinduy, responsables de Agricultura, Pesca e Alimentación, e de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030, respectivamente. Estas reunións buscan expresarlles a preocupación do sector e explorar posibles solucións para mellorar a claridade na etiquetaxe dos produtos alimenticios.

A iniciativa conta co respaldo de diversas federacións de confrarías de pescadores, asociacións de armadores e peixarías tradicionais, así como doutros actores relevantes na industria de produtos mariños. Todos coinciden na importancia de protexer os dereitos dos consumidores e garantir que a información proporcionada sobre os produtos alimenticios sexa precisa e transparente.

A nivel comunitario, obsérvanse exemplos de accións tomadas para abordar este problema. Por exemplo, en Francia implementouse unha prohibición que impide a alusión a produtos de orixe animal en substitutos veganos cuxas denominacións estean reguladas por normas comerciais. Isto inclúe produtos como o atún, o bonito, a sardiña e outras especies similares.

Con todo, a discusión sobre como abordar este tema de maneira efectiva continúa. Algúns argumentan que a prohibición total de certas denominacións pode limitar a creatividade e a innovación na industria de alimentos veganos, mentres que outros sosteñen que é fundamental protexer aos consumidores de posibles enganos e falsas expectativas sobre os produtos que están a adquirir.

En última instancia, o que está en xogo é a confianza do consumidor e a súa capacidade para tomar decisións informadas sobre a súa alimentación. É responsabilidade das autoridades e dos actores do sector traballar xuntos para atopar solucións equilibradas que promovan a transparencia e a integridade na etiquetaxe dos produtos alimenticios, á vez que fomentan a innovación e o crecemento da industria de alimentos veganos.