O autor da lei di que a sentenza do Tribunal Constitucional é un impulso para unha xestión costeira sostible en Galicia

  • A sentenza do Tribunal Constitucional apoia a capacidade de Galicia para asumir os medios e servizos de xestión do litoral, achandando o camiño para unha xestión máis eficaz e sostible da costa galega.

No transfondo da recente sentenza do Tribunal Constitucional que avala a lei do litoral galego, atópase un esforzo significativo por parte de expertos como Javier Sanz Larruga, catedrático de Dereito Administrativo e director do Observatorio do Litoral na UDC. Este fito lexislativo non só representa un paso adiante para Galicia, senón que tamén establece un precedente importante para outras rexións costeiras enfrontadas a desafíos similares.

A lei do litoral, concibida con ambición, non só busca unha xestión integral que tome en conta os aspectos ambientais, sociais, económicos e patrimoniais do litoral, senón que tamén aspira a integrar as augas territoriais, recoñecendo a interacción inseparable entre a terra e o mar. Esta visión holística vai máis aló de lexislacións anteriores, como a aprobada por Cataluña en 2020, e subliña a necesidade dun enfoque integrado para a xestión costeira.

A sentenza do Tribunal Constitucional, ao evitar a necesidade de reformar o Estatuto, apoia a capacidade de Galicia para asumir os medios e servizos de xestión do litoral. Isto non só reforza a autonomía rexional, senón que tamén achanda o camiño para unha xestión máis eficaz e sostible da costa galega. Ademais, o recoñecemento desta capacidade por parte do tribunal terá repercusións máis aló das fronteiras galegas, beneficiando a outras comunidades enfrontadas a desafíos similares.

O seguinte paso crucial radica na implementación efectiva da lei, incluída a transferencia de medios e servizos, como a xestión costeira a cargo da Demarcación de Costas. Neste sentido, as opinións de expertos como Rafael Eimil, quen avogaba por unha xestión costeira en mans da Xunta, e Javier Larruga, que salienta as competencias e coñecementos de Galicia nesta área, son fundamentais.

En resumo, a sentenza do Tribunal Constitucional é máis que unha validación legal; representa un paso adiante cara a unha xestión costeira máis integrada, sostible e autónoma, non só para Galicia, senón tamén para outras rexións costeiras que enfrontan desafíos similares en todo o mundo.