A crise do marisqueo na Ría de Muros-Noia esborralla o prezo de mercado das embarcacións

  • O mercado de embarcacións pesqueiras esborrállase na ría de Muros-Noia debido á crise do marisqueo e a incerteza sobre o futuro da actividade.

A crise no sector marítimo está a xerar un profundo impacto no mercado de embarcacións con permisos de marisqueo, especialmente en áreas como a ría de Muros-Noia. Este declive atribúese a unha serie de factores interrelacionados que están a afectar a rendibilidade e a viabilidade económica da actividade pesqueira e marisqueira.

En primeiro lugar, a adquisición de embarcacións por parte de empresas estranxeiras, principalmente de Mauritania e Senegal, aumentou a oferta no mercado local. Estas empresas, aproveitando a disposición de armadores locais a vender os seus barcos debido ás dificultades económicas, están a ofrecer prezos competitivos que dificultan a venda das embarcacións no mercado interno.

Ademais, a crise do marisqueo exacerbou a situación. A baixa produtividade na ría de Arousa, causada por factores como a contaminación e as riadas, levou ao peche dos bancos marisqueiros, o que reduciu drasticamente as oportunidades de pesca e diminuíu a rendibilidade das embarcacións.

A incerteza sobre o futuro da actividade pesqueira e marisqueira tamén está a contribuír ao esborralle do mercado de embarcacións. Os cambios nas regulacións pesqueiras e marisqueiras, así como os prognósticos pouco alentadores para a próxima campaña, están desalentando a potenciais compradores e xerando unha sensación de inestabilidade no sector.

Neste contexto, os propietarios de embarcacións enfróntanse a dificultades para atopar compradores dispostos a pagar o prezo desexado. Moitos ven obrigados a reducir significativamente os prezos de venda para atraer a posibles compradores, o que á súa vez afecta negativamente á viabilidade económica das súas operacións.

En resumo, a crise no sector marítimo está a ter un impacto significativo no mercado de embarcacións con permisos de marisqueo, creando unha contorna desafiante para os propietarios de embarcacións e contribuíndo á inestabilidade económica en áreas como a ría de Muros-Noia.