Vixilancia pesqueira comisa sardiña en Ribeira cumprindo a lei que marca os limítes do mar

  • A discrepancia entre o peso declarado e o real desatou unha investigación sobre posibles infraccións pesqueiras.

A incautación de 779 quilogramos de sardiña no porto de Ribeira por parte do Servizo Marítimo Provincial da Garda Civil da Coruña resalta a importancia dos controis e a vixilancia na actividade pesqueira para garantir a sustentabilidade dos recursos mariños. Este operativo levou a cabo como parte das medidas de control habituais que realizan as autoridades para asegurar o cumprimento das normativas pesqueiras.

Durante o patrullaje na zona, os axentes da Garda Civil observaron a chegada dun pesqueiro ao porto e decidiron inspeccionar as capturas a bordo. O que inicialmente parecía ser unha descarga rutineira de peixe tomou un xiro inesperado cando se descubriu unha discrepancia significativa entre o peso declarado polo pesqueiro e o peso real das capturas. Esta discrepancia revelou unha posible infracción ás regulacións pesqueiras, o que levou aos axentes para tomar medidas inmediatas.

O levantamento dunha acta de denuncia por infradeclaración de capturas e por exceder os límites autorizados demostra o compromiso das autoridades en facer cumprir as leis e protexer os recursos naturais. Esta acción non só busca disuadir a actividade ilegal na pesca, senón tamén garantir que se respecten os límites establecidos para a preservación das poboacións de peces e o equilibrio ecolóxico do ecosistema mariño.

O destino final dos 779 quilogramos de sardiña confiscados, entregados a unha institución benéfica, mostra como se pode converter unha situación de infracción nunha oportunidade para contribuír ao benestar da comunidade. Estes alimentos poden ser aproveitados por quen máis o necesitan, o que resalta o valor da cooperación entre as autoridades e as organizacións sociais para abordar desafíos sociais e alimentarios.

En resumo, este caso de comiso de sardiña en Ribeira non só é un exemplo de aplicación da lei, senón tamén da importancia da vixilancia continua e a cooperación entre diferentes actores para promover unha pesca responsable e sostible.