Bruxelas aproba fondos de 40 millóns para a industria pesqueira e conserveira en España

  • Bruxelas aproba fondos para a industria pesqueira e conserveira: España recibirá 40 Millóns de Euros

O Goberno de España obtivo o visto e prace da Comisión Europea para implementar un plan de axudas por valor de 40 millóns de euros destinado ao sector transformador pesqueiro e acuícola. Esta iniciativa, que forma parte do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), recibiu a aprobación de Bruxelas este martes.

A Comisión Europea ha confirmado que este plan é compatible co mercado interior, autorizando así ao Estado español a poñer en marcha un réxime de axudas para o sector da transformación de produtos pesqueiros e acuícolas. Esta aprobación representa un paso significativo, xa que o sector da transformación quedara excluído da normativa comunitaria reguladora dos plans de recuperación.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, celebrou esta resposta positiva, destacando o esforzo realizado polo Goberno español para obtela. Planas subliñou a importancia do sector conserveiro no panorama agroalimentario español e a necesidade deste apoio europeo.

Pola súa banda, o titular de Industria e Turismo, Jordi Hereu, salientou que estas axudas contribuirán á transformación e modernización da industria española. Hereu tamén anunciou que o Goberno traballará para que as axudas sexan convocadas canto antes e cheguen á industria pesqueira no menor tempo posible.

O obxectivo principal destas axudas é impulsar a transformación, a sustentabilidade e a modernización dos procesos produtivos na industria pesqueira. A Comisión Europea ha detallado que o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación será a autoridade competente para o desenvolvemento e a xestión destas axudas.

As empresas legalmente establecidas e rexistradas en España, independentemente do seu tamaño, poderán beneficiarse desta medida. O importe total da axuda por empresa e ano non poderá exceder os 2,5 millóns de euros, e subvencionaranse proxectos de investimento na transformación de produtos pesqueiros e acuícolas, cunha intensidade máxima de axuda do 50% dos custos subvencionables.

Estes proxectos estarán orientados a promover o aforro de enerxía, a redución do impacto ambiental, a mellora da seguridade e as condicións de traballo, así como a apoiar a transformación de produtos pesqueiros comerciais non aptos para o consumo humano. Ademais, consideraranse proxectos que fomenten a transformación de subproductos, a acuicultura ecolóxica e a innovación en procesos e sistemas de xestión.

España, como principal produtor de conservas de peixe e marisco na Unión Europea e o segundo a nivel mundial, beneficiarase enormemente desta liña de axudas. Este sector, que xerou máis de 26.000 empregos directos en 2021 e representa o 5,5% da industria alimentaria española, recibirá un impulso para a súa modernización e adaptación aos desafíos futuros.

A decisión da Comisión Europea habilita a convocatoria de axudas para promover a transformación verde do sector pesqueiro e acuícola, en liña cos obxectivos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia para España. Esta medida contribuirá a aumentar o valor engadido dos produtos, fortalecendo así a resiliencia do sector fronte aos retos actuais e futuros. O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación xa está a tramitar a normativa reguladora para implementar esta medida de apoio ao sector.