Unha Investigación cientifica apoia a pesca sostible do petisco de Burela

  • Fronte á incerteza regulatoria, a ciencia apoia a sustentabilidade da pesca do petisco en Burela.

A frota de Burela logrou un avance significativo na súa loita por obter recoñecemento e respaldo científico para a práctica da pesca con petisco nas augas próximas á costa. Tras anos de incerteza e restricións regulatorias, o proxecto Ispamer emerxe como un fito no camiño cara á validación desta actividade pesqueira.

O estudo, liderado por investigadores do Centro Oceanográfico de Vigo (IEO-CSIC) en colaboración coa Organización de Produtores de Burela (OPP 7) e sete pincheiros locais, converteuse nun referente na procura de evidencia científica que apoie a sustentabilidade da pesca do petisco.Durante quince mareas entre novembro e decembro do 2023, os investigadores levaron a cabo observacións exhaustivas a bordo das embarcacións, rexistrando cada detalle da actividade pesqueira e o seu posible impacto nos fondos mariños. Os resultados, presentados nun informe detallado, lanzan luz sobre a natureza da pesca con petisco e a súa interacción co ecosistema mariño.

Unha das conclusións máis destacadas do estudo é a baixa incidencia de captura accidental de especies vulnerables por parte do método de pesca empregado. O palangre demersal utilizado polos pincheiros de Burela, deseñado especificamente para a captura de pescada, presenta un contacto parcial co leito mariño, o que minimiza o seu impacto nos ecosistemas bentónicos.

Ademais, o informe destaca a importancia da colaboración entre a comunidade científica, os pescadores e as autoridades reguladoras na procura de solucións sostibles para a xestión dos recursos mariños. A OPP 7 traballou estreitamente cos investigadores do IEO para recompilar datos precisos e relevantes que apoien a súa posición fronte ás restricións impostas pola Comisión Europea.

A pesar dos avances obtidos, os desafíos regulatorios persisten. A prohibición da pesca con artes de fondo nas 87 áreas vedadas segue vixente, e a frota de Burela enfronta obstáculos na súa procura dunha exención que permita a pesca nestas zonas.
Con todo, o proxecto Ispamer representa un paso adiante na construción dun caso sólido baseado en evidencia científica, que podería achandar o camiño cara a unha solución regulatoria máis equitativa e sostible para todas as partes involucradas.

O próximo paso neste proceso será a presentación dos resultados ante o Consello Internacional para a Exploración do Mar (ICES), onde se espera que a evidencia solicitada durante o proxecto Ispamer contribúa a informar as decisións regulatorias futuras relacionadas coa pesca do petisco nas augas de Burela.