Unha historia de abandono e esperanza no porto de Vilanova co rescate de Faladoira

  • A recuperación de Faladoira é un relato de neglixencia e renovación no peirao de Vilanova

Fai máis dunha década, a Consellería de Pesca cedeu á confraría de Vilanova unha embarcación chamada Faladoira, destinada a labores de vixilancia e protección dos recursos mariños. Con once metros de eslora, catro de manga e uns 7.000 quilos, este barco converteuse nun activo invaluable para a comunidade pesqueira local. Durante un tempo, cumpriu a súa función de maneira exemplar, patrullando as augas e velando polo benestar dos pescadores e o ecosistema mariño.

Con todo, o destino de Faladoira tomou un xiro sombrío cando unha avaría deixouna inoperativa. A partir dese momento, a embarcación quedou amarrada no porto de Vilanova, condenada a unha lenta deterioración que a converteu nun símbolo de abandono e desolación. Os anos pasaron, e Faladoira converteuse en máis que un simple barco varado: transformouse nun triste recordatorio da neglixencia e a falta de atención cara aos recursos pesqueiros locais.

O paso do tempo e a exposición ás inclemencias do clima mariño non fixeron máis que empeorar a situación de Faladoira. A embarcación, que unha vez foi un orgullo para a comunidade pesqueira, converteuse nun cascarón baleiro, desposuído de todo valor material e funcional. Os saqueadores fixeron acto de presenza, desposuíndo a Faladoira de calquera obxecto de valor que puidese quedar a bordo. O que antes foi un símbolo de protección e seguridade, converteuse nun desolador vertedoiro flotante.

As queixas e denuncias das autoridades locais e rexionais non tardaron en chegar. A Xunta expresou a súa preocupación polo estado de abandono no que se atopaba Faladoira, instando á confraría de pescadores a tomar medidas para remediar a situación. Con todo, a falta de recursos e a complexidade do problema fixeron que a embarcación seguise languideciendo no porto, sen que ninguén parecese disposto ou capaz de facerse cargo dela.

Finalmente, despois de anos de espera e desesperación, chegou un raio de esperanza para Faladoira e a comunidade pesqueira de Vilanova. Este luns, un vehículo especializado chegou ao porto para retirar a embarcación e levala lonxe do seu triste destino. Para os membros da confraría, foi un momento de alivio e liberación, xa que a presenza de Faladoira converteuse nunha carga emocional e loxística para eles.

Dise que a embarcación foi adquirida por unha empresa interesada na súa recuperación, aínda que pagou unha cantidade mínima por ela. Aínda que o valor monetario pode ser modesto, para a confraría de pescadores de Vilanova, o feito de desfacerse de Faladoira representou un gran alivio. Por fin, poderían deixar atrás unha páxina escura na súa historia e mirar cara a un futuro máis prometedor, onde a neglixencia e o abandono xa non teñan cabida no seu porto.