Unha análise do informe Ardán mostra o impulso económico das empresas mariñás

  • As empresas mariñás mostran resiliencia e crecemento sostido segundo o Informe Ardán.

As empresas mariñás destácanse no panorama económico rexional cun total combinado de case 600 millóns de euros en facturación, segundo o último Informe Ardán publicado polo Consorcio da Zona Franca de Vigo. Este informe, que analiza a situación económica e empresarial da comarca, lanza luz sobre o desempeño das principais empresas na Mariña.

No ano 2022, as 20 principais empresas da comarca experimentaron un aumento nos seus ingresos en comparación co ano anterior, demostrando a súa solidez e capacidade de adaptación mesmo despois dos desafíos causados pola pandemia de COVID-19. No 2021, estas empresas acumulaban un volume de negocio de 434 millóns de euros, mentres que no 2022 superaron en conxunto os 460 millóns, mostrando un crecemento constante e unha resiliencia notable fronte á adversidade.

Destaca no informe o feito de que a empresa mariñá con maior volume de facturación no 2022 foi Norvento Estelo, unha filial da firma Norvento dedicada á enerxía eólica. A pesar de non ter empregados, Norvento Estelo logrou alcanzar unha facturación de 65,3 millóns de euros, consolidándose como líder no sector e contribuíndo significativamente ao desenvolvemento económico da rexión.

Tras Norvento Estelo, figuran outras empresas destacadas como Armadores de Burela, Porto de Celeiro e Peixes Rubén, todas elas relacionadas co sector pesqueiro. A pesca continúa sendo un piar fundamental na economía local, e sete das 20 maiores empresas da Mariña pertencen a este sector. Ademais das mencionadas, empresas como Pescados Orol, Pesqueiras Xeorxia, Peixes Blas Paradela e Frigomar tamén destacan pola súa contribución ao sector pesqueiro da comarca.

Ademais do sector pesqueiro, outros sectores crave na economía mariñá inclúen o sector eléctrico e o sector madeireiro. Empresas como Enerxía Galega Máis, dedicada á xeración de enerxía eléctrica, e Fertieuropa, almacenista de produtos agrícolas, destacan polo seu importante volume de facturación e a súa contribución ao tecido empresarial local.

O sector madeireiro tamén ten un peso significativo na Mariña, con empresas como Hijos de Ramón Rubal, Madeiras Villapol, López Pigueiras, Madeiras A Mariña, Forestal Díaz Casariego e Madeiras Míguez entre as principais. Estas empresas non só xeran emprego na rexión, senón que tamén contribúen ao desenvolvemento económico a través da produción e comercialización de produtos madeireiros.

O Informe Ardán tamén destaca a resiliencia do tecido empresarial local, que logrou manter e mesmo aumentar o seu volume de negocio a pesar dos desafíos económicos e sanitarios enfrontados durante a pandemia. A diversificación de sectores e a capacidade das empresas para adaptarse ás condicións do mercado son aspectos clave que contribuíron ao éxito empresarial na rexión.

En resumo, o informe revela a fortaleza e a capacidade de adaptación das empresas mariñás, así como a súa contribución significativa ao desenvolvemento económico da comarca. A diversificación de sectores e a resiliencia demostrada polas empresas locais son factores crave que permitiron manter un crecemento sostido a pesar das adversidades.