Sector pesqueiro e acuícola español apoia a agricultores e gandeiros e debate se acometer accións reivindicativas para defender a sua competitividade

O sector pesqueiro e acuícola español expresa a súa solidariedade cos agricultores e gandeiros do noso país, así como o apoio ás súas reivindicacións, que afirma coñecer e entender perfectamente, debido ás similitudes coas expresadas polos propios produtores e comercializadores da pesca, tanto ante o noso Goberno como ante o executivo comunitario.

Neste sentido, o sector debate internamente se acometer accións para sensibilizar sobre o punto sen retorno ao que as políticas europeas, ao seu xuízo cada vez máis afastadas da realidade, están a levar á pesca, a acuicultura e o comercio especializado comunitarios a unha perda sen precedentes da súa capacidade competitiva e, consecuentemente, a poñer en risco a soberanía alimentaria de Europa, cada vez de maneira máis evidente.

Segundo manifestou o sector, “non queremos deixar de crer en Europa, pero despois de todos os esforzos que as súas políticas esíxennos desde hai anos e dos derivados das propias iniciativas desenvolvidas polos pescadores, acuicultores e peixeiros para converternos nunha actividade esencial, punteira e sostible, ou a Unión Europea dá un xiro de temón e simplifica o marco administrativo e as esixencias ambientais maximalistas ou Asia encargarase de dar para comer aos europeos”.

Por último, o sector, que sempre apelou ao dialogo como fórmula para superar calquera tipo de reto, volve facelo neste momento, ao seu xuízo, transcendental para definir o futuro dun sector primario europeo de calidade, competitivo e resiliente ante a incerta contorna socioeconómica global.

O sector pesqueiro español conta con máis de 8.500 buques, 31.000 empregos directos e 150.000 indirectos, 800.000 toneladas de peixes e mariscos capturados ao ano e unha facturación en primeira venda de 2.000 millóns de euros. Pola súa banda, a colleita de acuicultura en España en 2022 foi de 326.520 toneladas cun valor en primeira venda de 760,7 millóns de euros.

Por último, os 6.200 establecementos detallistas de venda de produtos pesqueiros e acuícolas frescos e conxelados agrupados en FEDEPESCA empregan a máis de 23.000 persoas.

[1] Asociación Empresarial de Acuicultura Española (APROMAR), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Federación Nacional de Asociacións Provinciais de Empresarios Detallistas de Peixes e Produtos Conxelados (FEDEPESCA) e Federación Nacional de Confrarías de Pescadores (FNCP).