Pósitos logran acordo co ISM para permitir sementas de marisco durante cesamentos de actividade

  • Fomentando a sustentabilidade do marisqueo: un acordo histórico para preservar os nosos recursos mariños.

Tras unha serie de negociacións entre a Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra e o Instituto Social da Mariña (ISM), alcanzouse un acordo histórico que permitirá aos mariscadores do montón levar a cabo sementas e outros traballos complementarios durante os cesamentos de actividade, sen perder a prestación económica que reciben por @dicha paradas.

A problemática inicial residía en que a normativa vixente prohibía realizar certos tipos de actividades accesorias, como traslados de semente de bivalvos e sementas, durante os períodos de cesamento de actividade, autorizando unicamente tarefas de acondicionamento, limpeza e vixilancia. Con todo, para o colectivo de mariscadores, especialmente en situacións de forza maior como episodios de toxinas, diminución da produción ou mortalidade dos bivalvos, estes labores son fundamentais para a recuperación e rexeneración das zonas marisqueiras afectadas.

Grazas á iniciativa liderada por José Manuel Rosas, presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, e o respaldo da directora do ISM, Elena Martínez Carqués, logrouse sensibilizar sobre a importancia de permitir estas actividades durante os cesamentos de actividade. Como resultado, a federación presentou un detallado informe apoiado por expertos na materia, demostrando a necesidade de sementas, traslados e rareos durante estes períodos, do mesmo xeito que os labores de vixilancia, limpeza e acondicionamento.

Este acordo representa un gran avance para o sector marisqueiro do montón, xa que garante a continuidade dos traballos que contribúen á preservación e sustentabilidade dos recursos mariños, sen que os mariscadores véxanse prexudicados economicamente por realizar estas tarefas complementarias. Agora, queda á espera da aceptación oficial por parte do ISM para a súa implementación e aplicación efectiva en beneficio de toda a comunidade marisqueira de Pontevedra.