Pesca España destaca o seu compromiso na loita contra a pesca ilegal e a responsabilidade de todos

  • A asociación celebrou na Coruña unha Xornada para destacar o esforzo do sector pesqueiro contra a pesca ilegal e poñer de manifesto como se loita desde a asociación contra este tipo de pesca.

O sector pesqueiro español representa o 21% da produción da Unión Europea e a súa actividade está estritamente regulada, traballando baixo os máis altos estándares de calidade e sustentabilidade.
Pesca España, a asociación formada por algunhas das organizacións de produtores pesqueiros máis importantes do noso país, celebrou este venres 21 de xuño, a II Xornada ‘Comprometidos co noso mar: A pesca ilegal non é unha broma’ na Praza de Lugo da Coruña.

O encontro, que foi aberto ao público, puxo en valor o compromiso do sector pesqueiro coa loita contra a pesca ilegal e a importancia do coidado dos nosos mares como responsabilidade de todos; tanto por parte das administracións, o sector pesqueiro, os consumidores e a sociedade en xeral.

No acto participaron numerosas personalidades do sector pesqueiro, da Xunta de Galicia e da Secretaría Xeral de Pesca, como Javier Garat, Presidente de Pesca España Pedro Riveiro Domínguez, Subdirector Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Xunta de Galicia, Sergio López, Xerente da OPP de Burela, Gonzalo Delgado González, Xefe Área Loita contra a Pesca Ilegal (IUU) Secretaría Xeral de Pesca do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Daniel Voces, Managing Director Europêche.

Antes das súas diferentes intervencións, o xerente de Pesca España, Antonio Nieto, deu traslado do compromiso da asociación na súa loita contra a pesca ilegal, non declarada e non regulamentada. Un compromiso que parte da análise das diferentes accións que realizan as organizacións que pertencen á asociación e que derivaron nun documento vivo que se renove cada ano para seguir respondendo con eficiencia e responsabilidade á loita contra a pesca INDNR.

Por unha pesca legal, regulada e sostible

Durante a xornada, sinalouse o alto cumprimento da frota pesqueira española cunha actividade pesqueira legal e respectuosa, e resaltouse a importancia dunha pesca regulada e sostible na loita contra a pesca ilegal. Estímase que cada ano a pesca ilegal é responsable da perda de 11 a 26 millóns de toneladas anuais de peixe, causando perdas económicas significativas e poñendo en perigo a sustentabilidade dos océanos.

Os relatores coincidiron en incidir que a pesca ilegal non só impacta negativamente na economía global, senón que tamén representa unha seria ameaza para a biodiversidade mariña e a estabilidade dos ecosistemas. A pesca non regulada e non declarada compromete os esforzos do sector pesqueiro cara á conservación e xestión sostible, afectando ademais os medios de vida de millóns de persoas que dependen do mar para subsistir. Por iso, insistiuse na necesidade dunhas regras do xogo iguais para todo o mundo e unha cooperación internacional máis estreita e da implementación rigorosa de políticas e regulacións que aseguren unha pesca responsable e sostible en todo o mundo.

Ademais da implementación de políticas e regulacións, sinalouse que é vital a educación e a sensibilización do público e os consumidores sobre a importancia de elixir produtos pesqueiros sostibles. É moi importante promover a rastrexabilidade e a transparencia, asegurando que os produtos que chegan aos consumidores foron capturados de maneira responsable e sostible.

Javier Garat, Presidente de Pesca España, apunta que “desde Pesca España reafirmamos o noso compromiso cunha pesca regulada e sostible, entendendo que a protección dos recursos mariños é unha responsabilidade compartida que require a colaboración de todos os actores involucrados: gobernos, industria pesqueira, organizacións internacionais e consumidores. A través da cooperación e o cumprimento rigoroso das regulacións, podemos asegurar un futuro sostible para os nosos océanos e as xeracións vindeiras”.