Os cerqueiros do noroeste español inician unha nova tempada de pesca.

  • A apertura da tempada de pesca de sardiña para os cerqueiros do noroeste español marca o inicio dun novo desafío na xestión sostible dos recursos mariños.

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación anunciou o inicio da campaña de pesca de sardiña para os cerqueiros do noroeste de España, abarcando desde Galicia ata o País Vasco. A data de inicio segue sendo a mesma que se propuxo previamente: desde as doce da noite do domingo 17 ata o luns 18. Con todo, introducíronse algúns cambios nos topes de captura: os barcos con máis de 40 GT (Toneladas de Rexistro Bruto) poderán pescar ata 10.000 quilos por semana, do mesmo xeito que aqueles con oito tripulantes ou máis, mentres que o límite para o resto mantense en 6.800 quilos.

Esta resolución do Ministerio xerou diversas reaccións entre os pescadores e armadores do sector. Por unha banda, recibiuse con certo alivio a confirmación da data de inicio da tempada, o que permite planificar as operacións con anticipación. Doutra banda, algúns sectores expresan a súa preocupación polos límites de captura establecidos, especialmente nun contexto de redución das cotas de pesca.

É importante destacar que a lista e os límites de pesca poderán actualizarse en caso de cambios na tripulación dos barcos. Esta cota diaria de 2.500 e 1.700 quilos de sardiña pilchardus estará vixente ata o 31 de maio. A partir do 1 de xuño, aumentarase a 3.200 e 2.100 quilos respectivamente, o que levará o límite semanal a 12.800 e 8.400 quilos, permitindo aos pescadores agrupar os catro topes semanais en dúas xornadas.

A diferenza de datas de inicio entre os cerqueiros do noroeste e os do golfo de Cádiz tamén xerou debate. Mentres que no golfo de Cádiz a tempada abriuse o 1 de marzo, no noroeste os cerqueiros autorizados comezan a pesca máis tarde. Esta discrepancia reflicte as diferentes políticas de xestión da pesqueira de sardiña en distintas rexións de España.

España e Portugal regulan conxuntamente a pesqueira de sardiña ibérica, seguindo as recomendacións científicas e coa aprobación da Comisión Europea. Este ano, acordaron reducir a cota nun 21,5%, o que xerou preocupación entre os cerqueiros galegos. Cos 8,31 millóns de quilos asignados ao noroeste, é pouco probable que poidan descargar nin a metade dos 17,73 millóns de quilos que declararon o ano pasado.

Ademais dos límites diarios de desembarco, o Ministerio de Pesca tamén estableceu límites diarios de captura de xouba (sardinilla) para os cerqueiros galegos, asturianos, cántabros e vascos, fixándoos en 400 quilos por día durante cada unha das catro xornadas semanais de actividade.

En canto aos prezos nas lonxas, segundo as estatísticas oficiais de PescadeGalicia, no que vai do ano poxáronse 4.043 quilos de sardiña nas lonxas galegas, a un prezo medio de 5,08 euros por quilo. Os prezos oscilan entre os 30 céntimos e os 8,90 euros por quilo, demostrando que a sardiña xenuinamente galega chega de maneira esporádica aos consumidores.

Esta tempada de pesca de sardiña representa un desafío para os cerqueiros do noroeste español, quen deberá adaptarse aos novos límites de captura mentres continúan enfrontando a incerteza sobre o futuro da pesqueira e os recursos mariños. A cooperación entre os pescadores, as autoridades e outros actores do sector será fundamental para garantir unha xestión sostible desta importante especie.