Opmega reivindica a relevancia do sector mexilloeiro galego co manifesto “Nosas bateas, a nosa forma de vida”

A Organización de Produtores de Mexillón de Galicia, Opmega, destacou a importancia do sector mexilloeiro en Galicia a través do manifesto “Nosas bateas, a nosa forma de vida”. O evento, celebrado en Vigo durante o TAC! Festival, contou coa participación do alcalde Abel Caballero e outras figuras relevantes do sector.

Propostas clave do manifesto

O manifesto de Opmega aborda varias propostas esenciais para o futuro do sector:

  1. Sustentabilidade integral: Sublíñase a necesidade de promover a sustentabilidade ambiental, social, económica e cultural do sector mexilloeiro, instando as administracións a considerar estas características na xestión de recursos e espazos mariños.
  2. Igualdade de xénero: Opmega avoga pola igualdade de xénero en todas as fases da cadea de valor do mexillón, asegurando condicións laborais equitativas para as mulleres e a súa inclusión nos procesos de toma de decisións.
  3. Participación comunitaria: Saliéntase a importancia de manter unha comunicación constante e transparente coas comunidades locais sobre obxectivos, procesos e decisións do sector.
  4. Impulso ao consumo: Promover o consumo de mexillóns destacando o seu valor nutricional e recoñecemento como superalimento.
  5. Certificacións de sustentabilidade: Promover a implementación de certificacións e prácticas sostibles ao longo de toda a cadea de valor do mexillón.
  6. Impacto ambiental: Destacar o baixo impacto ambiental do cultivo do mexillón en batea, achegando valor engadido a esta actividade.
  7. Gobernanza e transparencia: Mellorar os sistemas de gobernanza e transparencia para garantir un control e vixilancia eficaces.
  8. Colaboración científica: Facilitar a colaboración entre a comunidade científica e a industria mexilloeira para mellorar a información, o coñecemento científico e a transferencia tecnolóxica.
  9. Unidade do sector: Traballar pola unidade do sector para responder mellor a futuros desafíos e facer atractiva esta profesión para novas xeracións.
  10. Protección do Medio Mariño: Protexer e preservar o medio mariño e os seus recursos vivos fronte á contaminación e degradación ambiental.

Contexto e desafíos do sector

Durante o evento, Paloma Carballo, xefa da área de Acuicultura da Dirección Xeral de Ordenación Pesqueira e Acuicultura do MAPA, destacou a relevancia económica do mexillón en España, que en 2022 alcanzou unha produción de 192 000 toneladas e unha facturación de máis de 55 millóns de euros. Con todo, tamén sinalou varios desafíos, como a falta de semente, a contaminación das rías e os cambios de salinidade, que afectan negativamente a produción.

Importancia nutricional e cultural

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacou a calidade nutricional do mexillón, cualificándoo como un produto de “alta cociña”. Subliñou que o sector mexilloeiro é unha “cultura integral” que xera unha economía baseada na calidade de vida e a satisfacción nutricional. Ademais, salientou a crecente demanda de produtos de orixe sostible e ética, unha característica que distingue ao mexillón galego.

Conclusión

O evento de Opmega no TAC! Festival reafirmou o compromiso do sector mexilloeiro galego coa sustentabilidade, a igualdade de xénero, a colaboración científica e a protección do medio ambiente. A través do manifesto “Nosas bateas, a nosa forma de vida”, Opmega busca fortalecer a unidade do sector e garantir un futuro próspero e sostible para a miticultura en Galicia.

Contraste con outras fontes

Outras organizacións e estudos sinalaron a importancia da sustentabilidade na acuicultura, coincidindo coas propostas de Opmega. A FAO, por exemplo, salientou a necesidade de prácticas sostibles na acuicultura para garantir a seguridade alimentaria e a preservación do medio ambiente . Ademais, estudos recentes mostraron que a colaboración entre científicos e a industria é crucial para o desenvolvemento de tecnoloxías innovadoras que melloren a produción e reduzan o impacto ambiental . A igualdade de xénero na industria pesqueira tamén é un tema crecente de atención, con iniciativas globais que buscan garantir condicións equitativas para as mulleres en todas as etapas da cadea de valor .