O Tribunal Constitucional mantén parcialmente suspendida a lei da Xunta sobre o litoral

  • O Tribunal Constitucional prioriza a protección do medio ambiente ao manter parcialmente suspendida a lei da Xunta sobre o litoral.

O Tribunal Constitucional (TC) decidiu de maneira unánime manter parcialmente suspendidas dúas leis promovidas pola Xunta de Galicia, as cales foron impugnadas polo Goberno central: a lei de ordenación e xestión integrada do litoral e a lei de medidas fiscais e administrativas.

Segundo o anunciado polo tribunal de garantías, o Pleno emitiu un auto para conservar a suspensión de varios preceptos, en resposta á solicitude do Goberno de Pedro Sánchez nun recurso de inconstitucionalidade presentado o 11 de outubro contra a Lei 4/2023, do 6 de xullo, de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia.

O TC fundamenta a súa decisión na prioridade de preservar o interese ecolóxico e ambiental nestes casos, dada a fraxilidade e a irreparabilidad dos prexuízos que poderían xurdir se se altera devandito interese. A corte avaliou o impacto que a regulación da lei galega tería sobre o dominio público marítimo-terrestre e destacou a obrigación constitucional de protexer o devandito dominio para asegurar a súa integridade física e xurídica, así como o seu uso público e os seus valores paisaxísticos.

Doutra banda, o Tribunal Constitucional tamén decidiu manter suspendido o parágrafo primeiro do apartado 1 do artigo 10 e do apartado 1 da disposición transitoria primeira da Lei da Comunidade Autónoma de Galicia 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Esta decisión baséase na preocupación por preservar o medio ambiente e evitar a consolidación de situacións xurídicas irreversibles que poidan causar prexuízos aos valores naturais e paisaxísticos da costa galega.

En resumo, o Tribunal Constitucional ha dado prioridade á protección do medio ambiente e o dominio público marítimo-terrestre ao manter parcialmente suspendidas ambas as leis impugnadas polo Goberno central.