O Tribunal Constitucional invalida límite temporal da Xunta para actuar contra obras ilegais na costa

  • O fallo do Tribunal Constitucional reforza a autoridade do Goberno central na protección do litoral, invalidando o límite temporal proposto pola Xunta e subliñando a necesidade de cumprir co marco legal nacional.

O fallo do Tribunal Constitucional non só invalida a medida proposta pola Xunta de Galicia de establecer un prazo de 15 anos para a acción contra obras ilegais na costa, senón que tamén cuestiona a forma en que se introduciron estes cambios na lei de acompañamento dos orzamentos galegos do 2022. O alto tribunal determinou que varios artigos desta lei, incluído o artigo 10.1 que reducía o prazo de actuación, eran inconstitucionais por non cumprir cos requisitos esixidos pola doutrina constitucional.

Este fallo reflicte un conflito de competencias entre o goberno autonómico e o goberno central en materia de protección do litoral. Mentres que a Xunta argumentaba que a introdución do límite temporal buscaba fortalecer a seguridade xurídica e proporcionar claridade normativa, o Goberno central consideraba que estas medidas supoñían unha diminución na protección establecida pola lexislación estatal, especialmente no referente á Lei de Costas.

Ademais, o Tribunal Constitucional non só anulou o artigo 10.1, senón que tamén invalidou o artigo 11 e outros elementos da lei que reproducían contido da Lei de Costas sen cumprir cos requisitos esixidos pola doutrina constitucional. Esta decisión do alto tribunal reflicte o seu compromiso con garantir que as leis autonómicas cumpran cos principios constitucionais e respecten o marco legal establecido polo Estado.

Este fallo do Tribunal Constitucional representa un revés significativo para a Xunta de Galicia, que agora se ve obrigada a revisar a súa lexislación e axustala ás directrices marcadas polo Goberno central e o marco legal nacional. Doutra banda, fortalece a posición do Goberno central no seu papel de garante da protección do litoral e do medio ambiente, reafirmando a súa autoridade sobre cuestións de competencia exclusiva estatal como a xestión do dominio público marítimo-terrestre.