O sector do mar de Arousa desafia a Altri ao rexeitar a súa planta de celulosa en Palas de Rei

  • O elevado consumo de auga e os riscos ambientais asociados expoñen serias dúbidas sobre a viabilidade do proxecto de Altri en Palas de Rei, xerando preocupación no sector do mar de Arousa.

O rexeitamento ao proxecto de Altri de instalar unha planta de celulosa en Palas de Rei suscitou preocupacións fundamentais no sector do mar de Arousa, desatando un debate crucial sobre os impactos ambientais e económicos potenciais. Este rexeitamento manifestouse a través de alegacións presentadas por un conxunto diverso de entidades pesqueiras, entre as que se inclúen confrarías de pescadores, organizacións de bateeiras e colectivos como a Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa.

Unha das principais preocupacións expresadas nestas alegacións é a posible contaminación do río Ulla, que desemboca na ría de Arousa, como resultado das verteduras provenientes da planta de celulosa. Ademais, alértase sobre os riscos para a biodiversidade e a actividade económica local, especialmente no que respecta a a produción marisqueira. A falta de claridade en canto aos químicos utilizados e os sistemas de tratamento e depuración propostos agrava estas preocupacións, xa que non se poden avaliar adecuadamente os posibles impactos ambientais.

Outro punto crucial resaltado polos actores do sector do mar de Arousa é o elevado consumo de auga que implicaría a operación da planta de celulosa, especialmente nun contexto de cambio climático e secas cada vez máis frecuentes. Este consumo adicional de auga podería agravar a presión sobre os recursos hídricos locais e comprometer aínda máis a sustentabilidade da rexión.

Neste sentido, Xaquín Rubido, portavoz da Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa, advirte sobre o risco de deterioración adicional da calidade da auga e a diminución do caudal do río Ulla, o que podería ter consecuencias devastadoras para a ría de Arousa e a súa capacidade de rexeneración. Sublíñase a necesidade de considerar de maneira integral o funcionamento das concas hidrográficas e os impactos interconectados que poden resultar de proxectos desta magnitude.