O plan de para protexer o litoral de Razo esta listo para o seu inicio por Costas

  • Protexendo o litoral de Razo como exemplo do plan integral de Costas para preservar o litoral galego.

O litoral de Razo foi testemuña do avance implacable do mar durante moitos anos, erosionando os seus noiros aos poucos, ameazando a estabilidade da zona e poñendo en risco as infraestruturas existentes. Aínda que no pasado a importancia desta área era relativa, con poucas construcións e unha afluencia limitada, nos últimos tempos experimentou un notable cambio. Cun aumento no número de visitantes, negocios e vehículos, Razo converteuse nun dos areais máis populares e prometedores da costa atlántica coruñesa.

O esborralle dos noiros intensificouse en certas zonas, como recentemente preto da barreira situada fronte aos bancos de cemento, o que levou a Protección Civil a tomar medidas preventivas como a colocación de cintas de advertencia. Este fenómeno tamén se manifestou na Cabreira, onde esvaramentos significativos causaron a desaparición dunha pista e a deterioración de estruturas próximas.

Para abordar este desafío e mitigar o seu impacto, a Dirección Xeral da Costa e o Mar (Costas), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica, desenvolveu un plan integral. Este plan, concibido hai anos, contempla unha serie de actuacións para fortalecer os cantís, mellorar os accesos e estacionamentos, e garantir a protección do litoral. A pesar da urxencia da situación, a implementación destas medidas enfrontou obstáculos, incluíndo a necesidade de cumprir con regulacións ambientais e consideracións de seguridade.

O estudo de impacto ambiental para estas obras, publicado no BOE o ano pasado, pasou recentemente á fase de consulta pública ambiental. Este estudo é crucial para avaliar o impacto potencial das intervencións propostas na contorna natural e asegurar que se tomen as precaucións adecuadas. Aínda que se espera que o proceso de consulta pública brinde unha oportunidade para recompilar comentarios e suxestións de diversas partes interesadas, o camiño cara á implementación completa do plan aínda pode ser longo e complexo.

O xeólogo Juan Ramón Vidal Romaní salienta a importancia de abordar este problema de maneira integral e efectiva, sinalando que as solucións efectivas poden ser custosas pero necesarias. Destaca a necesidade de considerar as dinámicas naturais que inflúen na erosión costeira, como a acción combinada das ondas e a choiva. Aínda que se tomaron medidas no pasado para protexer a zona, eventos climáticos extremos como o temporal Gong de 2013 demostraron a necesidade de accións máis contundentes e sostibles a longo prazo.

O goberno local de Carballo recoñece a urxencia de actuar, pero recoñece que os prazos para a implementación das obras poden ser prolongados. A pesar dos desafíos loxísticos e administrativos, existe un consenso xeneralizado sobre a necesidade de intervir para protexer o litoral de Razo e garantir a súa sustentabilidade a longo prazo. Cun enfoque coidadoso e colaborativo, espérase que o plan de Costas poida brindar unha solución efectiva e duradeira para este importante tramo da costa galega.