O Parlamento Galego aprobou a creación dun seguro para a produción marisqueira

  • Impulso a axudas e solicitude de exención da seguridade social por parte da Xunta

O Parlamento de Galicia aprobou onte unha moción proposta polo BNG destinada a fomentar estratexias para recuperar os niveis de produtividade marisqueira nas rías galegas. A moción foi apoiada polos tres grupos maioritarios, mentres que o grupo mixto optou pola abstención. Esta iniciativa prosperou tras a aceptación por parte do BNG dunha emenda do PP, a cal estendía os prazos dalgunhas medidas orixinalmente expostas, como a presentación dun cronograma de actuación e as partidas orzamentarias necesarias, que inicialmente se querían nun mes, pero aceptouse estender ata o fin do ano.

O Parlamento insta á Xunta a implementar, de maneira urxente, un plan de cobertura económica e social para as mariscadoras que se viron afectadas por episodios de mortaldade masiva de bivalvos, ocasionados por continuos temporais, que deixaron a estas traballadoras sen ingresos desde outubro. O plan de rescate inclúe axudas directas ás afectadas ata a normalización da actividade e propón a creación dun seguro público de produción marisqueira. Este seguro, similar ao que foi suprimido polo PP en 2009, proporcionaría ingresos e unha renda digna en casos de desastres similares, segundo a nacionalista Rosana Pérez.

Así mesmo, ínstase á Xunta a abordar a situación das confrarías afectadas pola significativa perda de ingresos e a solicitar ao Goberno central a exención das cotas da Seguridade Social para as mariscadoras afectadas ata que a situación normalícese. Pérez subliñou a necesidade de realizar esta demanda con datos e “con algo máis de vontade que non sexa a confrontación co Estado”.

Plan para a rexeneración das rías

Outra parte da proposta, asumida polo Parlamento, inclúe a elaboración, orzamentación e execución, en colaboración co sector, os centros de investigación da Consellería do Mar e as universidades galegas, dun plan plurianual de medidas para recuperar e rexenerar as rías galegas. Este plan abordará as consecuencias do cambio climático sobre os recursos mariños e a actividade pesqueira, mexilloeira e marisqueira en Galicia.

Ademais, ínstase a solicitar novamente ao Estado a declaración de zona catastrófica para as rías da Coruña e Pontevedra, a fin de habilitar axudas que compensen completamente as perdas sufridas polo sector debido á alta mortalidade do marisco.

Primeiro encontro para analizar a situación nas rías

Co obxectivo de entender que está a ocorrer nas rías e como mitigar os efectos do cambio climático para evitar futuras mortaldades que este ano alcanzaron ata o 80% da colleita nalgunhas áreas, a Consellería do Mar convocou a un grupo de científicos de centros autonómicos. Onte celebrouse a primeira reunión da Mesa de Traballo do Marisqueo, na que participaron técnicos das direccións territoriais e do Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) e do Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño (Intecmar). Durante esta reunión, compartíronse e aliñaron os traballos individuais para ser máis efectivos na procura de solucións aos desafíos da actividade produtiva, identificando carencias e necesidades que se abordarán en futuras reunións.