O ourizo de mar pasa de ser un produto desprezado a un tesouro gastronómico cobizado

  • O ourizo de mar emerxe como un tesouro gastronómico nas lonxas locais, desprazando a outros produtos mariños en termos de facturación e atraendo a atención de empresas como Ángel Mar de Boiro e Pedreira de Camariñas.

O ourizo de mar, unha vez considerado un humilde habitante do océano, emerxeu como un cobizado manxar nas lonxas locais. Beatriz Rodríguez, xerente de Robemar en Boiro, relata como a demanda por este equinodermo experimentou un notable aumento, pasando de ser un produto pouco apreciado a ser adquirido en cantidades significativas, con ata 600 quilos diarios en xornadas prósperas. Este cambio reflicte a evolución dos gustos gastronómicos e o valor económico que o ourizo adquiriu no mercado.

O que adoitaba ser un produto residual agora representa unha fonte importante de ingresos para os pescadores locais. A recente campaña en Aguiño e Ribeira xerou máis de 1,1 millóns de euros en vendas en pouco máis dun mes, con preto de 100,000 quilos comercializados. Esta cifra demostra claramente o impacto económico positivo que o ourizo de mar ten na rexión.

O ourizo desprazou a outros produtos mariños en termos de facturación nas lonxas, ocupando o primeiro lugar en ingresos. O prezo medio do ourizo nas rulas locais experimentou un notable aumento, situándose en ao redor de 11,55 euros por quilogramo este ano. Este incremento reflíctese especialmente en Porto do Son, onde o valor media pasou de 10,36 euros o ano anterior a 11,70 euros na presente campaña.

Profesionais dedicados á preparación do ourizo sinalan que se necesitan aproximadamente dez quilos deste equinodermo para obter entre 500 e 600 gramos de gónada, a parte comestible máis valorada. Considerando o prezo actual, o valor medio dun quilogramo de gónadas supera os 190 euros, o que subliña o status de luxo deste produto mariño.

Entre as empresas que apostaron polo ourizo este ano atópase Ángel Mar de Boiro, cuxo responsable, Ángel Mariño, conseguiu clientes en varias rexións de España grazas á súa presenza na feira Alimentaria de Barcelona. Ademais, Jesús Pedreira, da empresa Pedreira de Camariñas, foi un dos principais compradores e comercializadores do produto, destacando a súa presenza nas lonxas de Aguiño, Ribeira e Porto do Son.

A pesar da súa crecente popularidade e valor económico, algúns membros da industria expresan preocupación pola sustentabilidade do ourizo. Manuel Ángel Reiriz, presidente da agrupación de mariscadores de Aguiño, destaca a importancia de adoptar medidas de conservación para preservar a súa poboación a longo prazo.

En conclusión, o ourizo de mar pasou de ser un produto pasivo nas lonxas para converterse nun compoñente vital da economía local e unha delicia culinaria cobizada no mercado internacional. Con todo, o seu éxito presente non debe eclipsar a necesidade de xestionar de maneira sostible este recurso mariño para garantir a súa dispoñibilidade no futuro.