O lirio é o peixe económico que equilibra as contas dos armadores

  • Vinte e oito embarcacións españolas buscan diversificar a súa pesca incluíndo ao lirio

O Micromesistius poutassou, coñecido como bacaladilla ou lirio, emerxe como un recurso estratéxico para a frota pesqueira española, especialmente para os arrastreiros de litoral, quen atopa neste peixe branco unha maneira de manter os seus balances financeiros en equilibrio. A pesar do seu baixo custo nas lonxas galegas o ano pasado (59 céntimos por quilo), a súa carne suave e o seu tamaño fan que a súa conservación sexa complicada, o que reduce as marxes de beneficio tanto para peixeiros como para consumidores.

Con todo, o lirio converteuse nun piar fundamental para certos segmentos da frota pesqueira española. A demanda deste peixe esténdese máis aló do consumo en fresco; tamén se destina á produción de fariña, que se utiliza na alimentación de animais criados en granxas acuícolas e terrestres, así como na fabricación de fertilizantes e outros produtos.

Para sacar o máximo proveito dos aproximadamente 67,88 millóns de quilos de lirio asignados á frota española, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación prioriza a distribución entre a frota de litoral e outros barcos, co obxectivo de aproveitalo en “novas pesqueiras” no Atlántico nororiental. Esta estratexia de diversificación busca expandir as oportunidades de pesca e optimizar a utilización deste recurso nunha ampla área marítima que abarca desde o Cantábrico ata o mar de Barents.

Na última convocatoria, vinte e oito embarcacións solicitaron cantidades específicas de lirio para captura dirixida. Estas asignacións realízanse segundo as necesidades e zonas de actividade de cada embarcación, co obxectivo de maximizar a eficiencia e sustentabilidade da pesca. Esta estratexia reflicte os esforzos da industria pesqueira española por adaptarse aos cambios no mercado e aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles no mar.