O Grupo Pereira é un motor de innovación e desenvolvemento na industria marítima de Galicia

  • O Grupo Pereira lidera a transformación dixital e a innovación na industria marítima galega, impulsando o crecemento económico e a sustentabilidade na rexión.

A visita da conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ás instalacións do Grupo Pereira en Vigo destaca a importancia desta empresa como exemplo da aposta pola innovación e a dixitalización na cadea da industria marítima galega. Fundado en 1955, o Grupo Pereira é un conglomerado familiar que integra máis de 20 empresas dedicadas á pesca, transformación, comercialización e distribución de produtos do mar, mostrando un claro compromiso coa responsabilidade social empresarial e o carácter exportador.

Desde a súa orixe no sector extractivo, o Grupo Pereira ampliou o seu alcance penetrándose na transformación e comercialización de produtos do mar, colaborando con entidades como o Igape e o Inega en diversos proxectos. Con filiais en Senegal, Mauritania, Namibia, Sudáfrica e Malvinas, a empresa soubo diversificar e expandir a súa presenza internacional.

O complexo mar-industria de Galicia desempeña un papel crucial na economía rexional, achegando preto do 5% do PIB e contribuíndo significativamente á cohesión territorial ao estenderse por toda a costa e proporcionar emprego e arraigamento poboacional. Galicia é a 11ª exportadora mundial de produtos pesqueiros, superando a países como Xapón ou Islandia, e os seus produtos chegan a máis de 120 países, o que resalta a súa relevancia no ámbito global.

A recente aprobación do Plan Estratéxico da Cadea Mar-Industria (Perte) representa unha oportunidade crucial para a transformación industrial, dixital e ambiental das empresas desta cadea industrial, atendendo ás demandas reiteradas do sector e fomentando o desenvolvemento sostible na rexión.

A visita da conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ás instalacións do Grupo Pereira en Vigo destaca a importancia desta empresa como exemplo da aposta pola innovación e a dixitalización na cadea da industria marítima galega. Fundado en 1955, o Grupo Pereira é un conglomerado familiar que integra máis de 20 empresas dedicadas á pesca, transformación, comercialización e distribución de produtos do mar, mostrando un claro compromiso coa responsabilidade social empresarial e o carácter exportador.

Desde a súa orixe no sector extractivo, o Grupo Pereira ampliou o seu alcance penetrándose na transformación e comercialización de produtos do mar, colaborando con entidades como o Igape e o Inega en diversos proxectos. Con filiais en Senegal, Mauritania, Namibia, Sudáfrica e Malvinas, a empresa soubo diversificar e expandir a súa presenza internacional.

O complexo mar-industria de Galicia desempeña un papel crucial na economía rexional, achegando preto do 5% do PIB e contribuíndo significativamente á cohesión territorial ao estenderse por toda a costa e proporcionar emprego e arraigamento poboacional. Galicia é a 11ª exportadora mundial de produtos pesqueiros, superando a países como Xapón ou Islandia, e os seus produtos chegan a máis de 120 países, o que resalta a súa relevancia no ámbito global.

A recente aprobación do Plan Estratéxico da Cadea Mar-Industria (Perte) representa unha oportunidade crucial para a transformación industrial, dixital e ambiental das empresas desta cadea industrial, atendendo ás demandas reiteradas do sector e fomentando o desenvolvemento sostible na rexión.