O futuro da pesca na Unión Europea: Un enfoque crítico

  • A Unión Europea debe decidir se quere manter unha frota pesqueira propia ou deixar en mans de terceiros a subministración de peixe, comprometendo así a súa soberanía alimentaria.

A Confederación Española de Pesca (CEPESCA) sostén que a Unión Europea (UE) debe decidir se desexa manter unha frota pesqueira propia ou depender de terceiros países para a subministración de peixe, unha decisión que influirá directamente na soberanía alimentaria de Europa e no acceso a proteínas de alta calidade.

Co novo ciclo político que comezará tras as eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño, o sector pesqueiro español sente “acurralado” polas decisións políticas do últimos cinco anos. CEPESCA planea reunirse cos representantes dos partidos políticos que se presentarán ás eleccións, co obxectivo de expresar as súas preocupacións, propoñer solucións e ofrecer a súa colaboración para a nova lexislatura.

A importancia dunha decisión estratéxica

Os futuros representantes europeos terán a responsabilidade de definir a posición da UE nun contexto xeopolítico inestable. É crucial que Europa adopte medidas decisivas en áreas estratéxicas como a defensa, a enerxía e a alimentación. CEPESCA insta aos futuros eurodeputados a recoñecer e enorgullecerse do liderado pesqueiro de España, que achega o 20% da produción pesqueira da UE, con 765.237,25 toneladas de peixe e marisco e unha facturación global de 1.790,29 millóns de euros en 2023.

Presión e desafíos do sector

O sector pesqueiro español enfronta un paradoxo: sente presionado polas políticas ambientais europeas, a pesar dos beneficios que os produtos acuáticos achegan á nutrición e a seguridade alimentaria, como subliña a FAO. Ademais, a frota europea ha reducido as súas emisións de CO2 nun 52% desde 1990, representando só o 0,01% das emisións globais, segundo UNCTAD.

CEPESCA demanda que a UE fortaleza a súa produción de alimentos primarios, incluíndo os produtos do mar, situándoos nun lugar destacado da axenda da Comisión Europea. Para iso, propón a creación dun Comisario de Pesca e un vicepresidente executivo de soberanía alimentaria.

Revisión da política pesqueira Común

O sector pesqueiro avoga por unha revisión exhaustiva da Política Pesqueira Común (PPC) que equilibre os obxectivos socioeconómicos e de seguridade alimentaria, garantindo a competitividade dos pescadores europeos. Entre as propostas inclúese revisar políticas inviables, como a obrigación de desembarque, e simplificar a normativa para reducir a burocracia.

Dimensión externa e gobernanza internacional

A UE debe fortalecer a súa política pesqueira externa para asegurar unha boa gobernanza internacional e redefinir a súa participación nas negociacións pesqueiras multilaterais. CEPESCA subliña a necesidade de aplicar cláusulas espello ás importacións para protexer á frota europea fronte a competidores que non cumpren cos estándares ambientais, sanitarios e sociais da UE. Ademais, suxire a creación dunha euro-etiqueta para produtos pesqueiros.

Decisións baseadas en ciencia

O sector pide que as decisións se fundamenten en datos científicos, en lugar de en unha “bruxería ambiental extrema” que, segundo CEPESCA, influenciou negativamente a moitos parlamentarios europeos. Solicitan unha revisión urxente das vedas á pesca de fondo no Atlántico oriental, seguindo recomendacións científicas e excluíndo certos métodos de pesca.

Descarbonización e transición

CEPESCA defende unha descarbonización da frota con prazos realistas e colaboración estreita co sector científico e tecnolóxico. Isto implica eliminar barreiras lexislativas e buscar financiamento adecuado para apoiar a transición, aliñándose cos desenvolvementos loxísticos globais.

Fomento da substitución xeracional

Finalmente, CEPESCA considera que un novo enfoque político, baseado no coñecemento da realidade pesqueira, faría do sector unha opción atractiva para as novas xeracións. Propón facilitar a mobilidade dos traballadores europeos do sector, validar títulos profesionais e desenvolver programas educativos adaptados, ademais de flexibilizar a normativa para a contratación de estranxeiros.

En conclusión, o sector pesqueiro español reclama que a UE adopte unha postura firme e estratéxica para garantir a súa soberanía alimentaria e a sustentabilidade da súa frota pesqueira, enfrontando os desafíos actuais con decisións informadas e apoio adecuado.