O desafío da industria de conservas de mexillón é superar unha caída do 30% segundo análise de Anfaco.

  • O sector bateeiro espera que no 2024 revértase a tendencia dos últimos anos.

A produción de conservas de mexillón experimentou unha caída significativa do 30 %, segundo cifras presentadas por Anfaco. Esta tendencia preocupante ha espertado a atención do sector bateeiro, que espera que no 2024 póidase reverter a situación que prevaleceu nos últimos anos.

O presidente de Opmega, Ricardo Herbón, non escatima palabras ao describir a situación do sector mexilloeiro galego no 2023. Compárao co difícil período de 2013, cando a presenza de toxinas nas rías afectou gravemente a produción. A campaña do 2023 foi descrita como “moi, moi mala” por Herbón, especialmente no que respecta ao mexillón destinado á industria transformadora. O rendemento en carne do mexillón non cumpriu coas expectativas das conserveiras, un problema que se intensificou nos últimos anos.

As declaracións do secretario xeral de Anfaco, Roberto Alonso, apoian estas preocupacións. Segundo Alonso, os datos do 2023 apuntan a un novo descenso na produción de conservas de mexillón, cunha caída acumulada superior ao 30 % nos últimos anos. Obsérvase un descenso no volume de extracción de mexillón cultivado en batea, cun rendemento de carne notablemente baixo.

As causas detrás desta situación son diversas e complexas. Desde Anfaco, atribúese a falta de carne do mexillón ao cambio climático e a temperatura da auga, aínda que recoñecen que estes son só algúns dos factores que afectan a produción e o rendemento deste molusco.

Os bateeiros, pola súa banda, tamén sinalan outros factores que poderían explicar a mala colleita do 2023, incluída a escaseza de fazula de calidade nos últimos anos. Ademais, as altas temperaturas rexistradas fóra de tempada nas augas das rías galegas han provocado constantes desovas, o que esgotou os recursos que os bivalvos necesitan para o seu crecemento.

Os datos oficiais da acuicultura das bateas ata o ano 2022 mostran unha produción dentro da normalidade. Con todo, espérase que as cifras do 2023 sexan moito peores debido á diminución na cantidade de mexillón dispoñible para enlatar.

As consecuencias socioeconómicas desta situación son significativas e esténdense ao longo de toda a cadea de valor. A industria conserveira, que considera ao mexillón como o seu produto fundamental, viuse especialmente afectada.

Desde Anfaco, espérase que a produción de mexillón poida estabilizarse en calidade e rendemento, especialmente no que respecta ao mexillón grande, que é un dos produtos estrela da industria conserveira. Con todo, os produtores enfróntanse a desafíos importantes, como a incerteza sobre se o clima adverso persistirá no futuro e se será posible manter a calidade do mexillón #ante estas condicións.

Conservas Friscos, unha empresa con case 80 anos de historia, proporciona un exemplo concreto dos desafíos que enfronta a industria. A diminución do 30 % na cantidade de conservas fabricadas en só dous anos tivo un forte impacto no emprego e a facturación da empresa. Segundo o seu director comercial, Antonio Vázquez, esta diminución débese en parte á exportación de mexillón a Italia e ás altas temperaturas da auga, que afectan o crecemento do mexillón.

En resumo, a industria de conservas de mexillón enfronta desafíos significativos debido a unha combinación de factores, incluído o cambio climático, a escaseza de materia prima de calidade e as condicións ambientais desfavorables. Estes desafíos teñen consecuencias importantes para a economía local e a comunidade en xeral, e requiren medidas urxentes para abordalos e garantir a sustentabilidade do sector a longo prazo.