O Convenio 188 da OIT supón un avance ao protexer a pescadores en España e outros paises

  • A entrada en vigor do Convenio 188 marca un fito na protección dos dereitos laborais dos pescadores, pero o seu éxito depende da aplicación efectiva e a colaboración entre os países signatarios e os actores do sector pesqueiro.

O Convenio 188 da Organización Internacional do Traballo (OIT), que regula o traballo na pesca, entrou en vigor, marcando un importante paso cara á protección dos dereitos laborais dos pescadores en España e outros 20 países. Este convenio busca garantir condicións de traballo e vida dignas para os traballadores do mar, abordando aspectos clave como a seguridade laboral, os salarios xustos e o respecto aos dereitos humanos.

España, como un dos países que ratificaron este convenio, comprométese a asegurar que os pescadores que traballan nas súas augas territoriais ou a bordo de barcos con bandeira española sexan tratados de maneira xusta e reciban protección adecuada. Isto inclúe a implementación de medidas específicas para previr riscos laborais, regular os salarios e establecer condicións de traballo decentes.

O Convenio 188 establece unha serie de requisitos que deben cumprir os países signatarios, así como as empresas pesqueiras e os propios pescadores. Entre estes requisitos inclúense:

  1. Contratos por escrito: Todos os pescadores deben ter contratos laborais por escrito que especifiquen claramente as súas condicións de traballo, incluíndo salario, horario laboral, períodos de descanso e vacacións.
  2. Inspeccións regulares: Os países deben levar a cabo inspecciones regulares nos barcos pesqueiros para garantir o cumprimento das normativas laborais e de seguridade.
  3. Protección da seguridade e a saúde: Débense implementar medidas de seguridade no traballo para protexer aos pescadores de lesións e accidentes no mar.
  4. Dereitos fundamentais: Garántese o respecto aos dereitos fundamentais dos traballadores, incluíndo o dereito á liberdade de asociación e negociación colectiva.
  5. Formación e educación: Promóvese a formación e educación dos pescadores para mellorar as súas habilidades e coñecementos sobre seguridade laboral e xestión pesqueira sostible.

A implementación do Convenio 188 representa un avance significativo na protección dos dereitos laborais dos pescadores a nivel internacional. Con todo, o seu éxito dependerá en gran medida da vontade política dos países signatarios para aplicar e facer cumprir as súas disposicións.

No caso específico de España, a entrada en vigor do Convenio 188 xerou un debate sobre a necesidade de mellorar as condicións laborais e salariais dos pescadores. Dirixentes sindicais e representantes do sector pesqueiro han avogado pola adopción dun marco social e económico que garanta unha maior protección e benestar para os traballadores do mar.

Juan Manuel Trujillo, dirixente de Pesca en CC.OO., propuxo a negociación dun acordo marco que estableza estándares mínimos para o sector pesqueiro, incluíndo salarios xustos, condicións laborais seguras e oportunidades de desenvolvemento profesional. Pola súa banda, José Ramón Piñeiro, dirixente da área marítima en UXT, destacou a importancia de mellorar as condicións laborais e salariais dos pescadores para garantir a súa dignidade e benestar.

Javier Garat, secretario xeral de Cepesca, propuxo unha campaña institucional para promover a certificación das condicións laborais dignas nos pesqueiros españois. Segundo Garat, esta certificación axudaría a distinguir á frota nacional como social e ambientalmente sostible, o que podería beneficiar tanto aos traballadores do mar como á industria pesqueira no seu conxunto.

Ademais de España, outros países que ratificaron o Convenio 188 inclúen Angola, Antigua e Barbuda, Arxentina, Bosnia-Herzegovina, Congo, Dinamarca, Estonia, Francia, Quenia, Lituania, Marrocos, Namibia, Noruega, Países Baixos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Senegal, Sudáfrica e Tailandia.

En resumo, a entrada en vigor do Convenio 188 da OIT representa un importante avance na protección dos dereitos laborais dos pescadores a nivel internacional. Con todo, o seu éxito dependerá da vontade política dos países signatarios para aplicar e facer cumprir as súas disposicións, así como da colaboración entre os distintos actores do sector pesqueiro para garantir condicións de traballo dignas e seguras para todos os traballadores do mar.