Mar estuda unha nova alternativa de mellora do peirao de Malpica a petición da confraría

  • José Antonio Álvarez subliñou a especial dificultade técnica dás propostas para reducir a problemática de axitación e as correntes debido ao fenómeno dá onda longa, que non se tivo en conta na construción inicial e sobre ou que ou ente público realiza estudos pioneiros

Ou presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, respondeu esta mañá a unha pregunta parlamentaria na Comisión 8ª de Pesca e Marisqueo en relación cos estudos para a mellora dá seguridade e a operatividade do porto de Malpica. Ao respecto, asegurou que ou ente público continúa traballando para definir unha proposta técnica de actuación que sexa viable e permita reducir a axitación e ou efecto dás correntes non porto actual.

En concreto, ou presidente de Portos de Galicia informou de que a día de hoxe vos servizos técnicos do ente público están a estudar unha nova alternativa solicitada pola confraría de pescadores na última reunión ou pasado mes de setembro. Esta posibilidade que se suma ás 8 xa estudadas, está a requirir novos traballos de campo, entre eles a monitorización de certas zonas dá dársena para toma de datos sobre a axitación e efecto dás correntes. Lestes traballos atópanse en fase final e unha vez analizados vos datos derivados exporanse as conclusións.

Durante a súa intervención, Álvarez Vidal incidiu na especial dificultade técnica para dar resposta aos problemas de axitación e correntes na dársena de Malpica, que presenta unha exposición extrema a un fenómeno dá onda longa. Este tipo de impacto foi moi pouco estudado ata ou momento e non se tivo en conta na construción inicial dá dársena nos anos 70 polo que Portos de Galicia está a realizar agora estudos pioneiros neste sentido para dar unha resposta eficiente a unha casuística tan específica como a do porto de Malpica.