Luis Planas avoga por unha simplificación burocrática para o sector pesqueiro na UE

  • Luis Planas avoga por simplificar a burocracia na pesca e reorientar o Fondo Europeo Marítimo cara á modernización e descarbonización da frota.

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luis Planas, solicitou a Bruxelas unha redución da carga burocrática para o sector pesqueiro, similar á aplicada recentemente na Política Agraria Común (PAC). Durante unha reunión coa Confederación Española de Pesca (Cepesca) e a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores (FNCP), Planas destacou a necesidade de considerar as opinións dos pescadores nas decisións regulatorias, sinalando a actual situación de “hiperregulación”.

Reorientación do Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura (Fempa)

O presidente de Confrarías, Basilio Otero, subliñou a necesidade de clarificar as condicións do Fempa, ao cal España recibirá 1.120 millóns de euros ata 2027, complementados con 452 millóns de euros de fondos nacionais. Otero pide unha reorientación do Fempa cara á descarbonización da frota pesqueira e unha maior transparencia no que se pode financiar con estes fondos.

Simplificación e reforma da Política Pesqueira Común (PPC)

Javier Garat, secretario xeral de Cepesca e presidente de Europêche, solicitou cambios nos criterios de elixibilidade do Fempa e na burocracia requirida para obter axudas. Garat avoga por unha “revisión cirúrxica” da Política Pesqueira Común (PPC), eliminando regulacións innecesarias e revisando normativas difíciles de cumprir, como a ‘obrigación de desembarco’ e a protección de zonas pechadas á pesca.

Garat tamén destacou a necesidade de reforzar o equipo da Dirección Xeral de Asuntos Marítimos e Pesca (DG Mares) da Comisión Europea para mellorar a defensa dos intereses pesqueiros europeos en negociacións internacionais.

Competencia desleal e control de importacións

Tanto Otero como Garat mencionaron a competencia desleal de produtos pesqueiros de terceiros países e a rigorosidade da lexislación española en comparación con outros países europeos. Garat esixiu a implementación de “cláusulas espello” para asegurar condicións similares e un maior control das importacións, citando un informe do Tribunal de Contas Europeo que destaca a alta calidade dos controis de importacións de produtos pesqueiros en España.

O Goberno, pola súa banda, descartou unha rebaixa do IVE ao peixe, pero está a traballar nunha campaña de promoción para fomentar o seu consumo. Planas tamén expresou o seu desexo de que a nova Comisión Europea inclúa un comisario dedicado exclusivamente a Pesca para abordar estes e outros desafíos do sector.