Manifesto contra a desinformación dos pellets e polo futuro da pesca

Acordado pola unanimidade dos membros do Consello Galego de Pesca