España chama á UE para priorizar a sustentabilidade na política pesqueira

  • Luis Planas avoga por unha política pesqueira equilibrada que protexa tanto aos pescadores como á biodiversidade

O consello informal de ministros de Pesca da Unión Europea (UE) en Bruxas, iniciado o domingo, continúa este luns coa presenza do ministro español #Luis Planas. Neste encontro, España fai un chamado á UE para que priorice a protección da pesca como garantía de soberanía alimentaria.

O ministro Planas defende a aplicación da sentenza do Tribunal de Xustiza da UE (TJUE), que permite acordar cotas pesqueiras superiores ás recomendadas polos científicos, co fin de protexer tanto aos pescadores como á biodiversidade mariña. Neste sentido, destaca a importancia de equilibrar a rendibilidade e sustentabilidade da actividade pesqueira.

Desde o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, Planas agradece a Bélxica por propiciar un debate sobre os desafíos que enfrontan os sectores pesqueiro e acuícola, fundamentais para garantir a autonomía alimentaria da UE e o desenvolvemento económico das comunidades costeiras.

O ministro español salienta a necesidade de considerar o impacto socioeconómico na política pesqueira comunitaria e avoga por un equilibrio entre a preservación da biodiversidade mariña e o mantemento do tecido produtivo nas zonas costeiras.

Para alcanzar unha pesca competitiva, moderna, rendible e sostible, Planas insta a utilizar todas as ferramentas dispoñibles, como o Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura (Fempa), e destaca a importancia da participación activa dos homes e mulleres do sector na toma de decisións. Neste sentido, subliña a necesidade de que a UE teña en conta as demandas do sector primario para garantir a súa viabilidade a longo prazo.