Escándalo pesqueiro do Vila de Nores ao que lle foron comisadas 65 toneladas de fletán ilegal.

  • Comisan 65 toneladas de fletán ilegal do Vila de Nores, xemelgo do Villa de Pitanxo, no medio da atención mediática tras o tráxico naufraxio.

No medio da controversia e a atención mediática tras o tráxico naufraxio do Villa de Pitanxo en Terranova, un feito impactante volve sacudir o mundo pesqueiro. O barco xemelgo, o Vila de Nores, regresou a porto con 65 toneladas de fletán ilegal en xaneiro, desencadeando unha serie de investigacións e cuestionamientos sobre posibles irregularidades.

A Subdelegación de Goberno en Pontevedra revelou que a confiscación do peixe conxelado ocorreu despois dunha inspección exhaustiva realizada polo servizo de Agricultura e Pesca entre o 29 e o 31 de xaneiro. A presenza de aleta de quenlla cortada foi unha das principais preocupacións que desencadearon a revisión, tras recibir alertas de observadores oceanográficos.

A inspección conxunta, levada a cabo por persoal local e inspectores do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, lanzou o descubrimento dun excedente de 65 toneladas de fletán, o que resultou na imposición dunha sanción por infracción grave da Lei de Pesca Marítima.

O destino deste excedente de peixe ilegal foi o Banco de Alimentos de Vigo, onde se almacenará adecuadamente en conxeladores industriais antes de distribuírse entre comedores sociais e entidades benéficas en toda Galicia. Este incidente pon de relevo unha vez máis os desafíos e as preocupacións ao redor da pesca ilegal e a necesidade dunha supervisión máis estrita na industria pesqueira.