Emerxencia Ambiental na costa galega: Colaboración e accións para mitigar o impacto da vertedura de pellets plásticos

  • Coordinación Integral ante a perda de contedores: Desafíos e respostas en augas galegas e portuguesas
  • Unindo esforzos para a limpeza costeira: Colaboración cidadá e apoio da Xunta de Galicia en acción

Ante o desafío ambiental na costa galega, a colaboración cidadá e a acción coordinada da Xunta de Galicia destácanse como piares fundamentais para mitigar o impacto da vertedura de pellets plásticos, subliñando a importancia dunha resposta conxunta e eficaz.

O incidente do 8 de decembro, onde o buque mercante Tocano perdeu varios contedores, incluíndo un con pellets plásticos, en augas portuguesas, desencadeou unha serie de accións e colaboracións para facer fronte ás consecuencias ambientais. Inmediatamente despois do suceso, notificouse a perda ao CCS Finisterre, e a información trasladouse á Dirección de costas e a Delegación do Goberno.

As últimas semanas foron testemuña da presenza de pellets plásticos en diversos areais, principalmente na área entre Corrubedo e Porto do Son, resultado dos efectos das correntes mariñas. Ante esta situación, a Consellería do Mar iniciou labores de detección e seguimento destes materiais, en colaboración con Gardacostas de Galicia, para facilitar a súa retirada polas administracións competentes.

Aínda que ata o momento non se notificaron avistamentos destes materiais no mar, debido a que non se atopan na superficie, faise un chamado á cidadanía para notificar calquera presenza ao 112. Isto permitiría unha resposta áxil e eficaz nos traballos de retirada e limpeza unha vez que estes plásticos chegan á costa.

En canto á responsabilidade na limpeza de praias, a Xunta de Galicia, a través do conselleiro do Mar e a vicepresidenta segunda, expresou a súa colaboración cos concellos afectados. Trasladouse un protocolo aos municipios para coordinar as accións e recoller información sobre os traballos e custos asumidos, de acordo con a Lei de Responsabilidade Ambiental.

O Plan Camgal activouse en nivel 1, co servizo de Gardacostas vixiando tanto por vía marítima como terrestre. A Xunta ofrece apoio aos concellos afectados, poñendo ao dispor das administracións locais o persoal de Tragsa para reforzar as operacións de retirada de residuos. Ademais, a empresa responsable do buque manifestou a súa vontade de colaborar coas administracións, proporcionando medios técnicos e económicos.

O conselleiro do Mar destacou a máxima colaboración da administración galega e chamou á transparencia por parte do Goberno central respecto a a información sobre a carga derramada no mar. A vicepresidenta segunda sinalou que persoal de Gardacostas e axentes ambientais están monitoreando a situación en tempo real e proporcionando información necesaria aos concellos para coordinar as súas accións. Neste contexto, sublíñase a importancia de permanecer vixiantes ante os feitos e verificar a veracidade da información sobre os residuos que chegan á costa galega.

Persistente Impacto ambiental: A historia detrás dá chegada de bolitas de plástico ás rías galegas

Desde ou 13 de decembro, as Rías Baixas e a ría de Muros e Noia enfróntanse a unha invasión constante de pellets de plástico, resultado dá perda de mercadoría de seis contedores preto de Viana do Castelo, Portugal. A Asociación Noia Limpa revela que as bolsas, provenientes dá empresa polaca Bedeko Europe e etiquetadas como estabilizadores de luz UV, continúan chegando aos areais de Barbanza e a ría de Muros e Noia, estendéndose mesmo a outras praias dás Rías Baixas.

A pesar dá recollida de máis de 50 bolsas ata ou momento, pequenas bolitas de plástico persisten na zona, desde Muros ata Ribeira. A asociación subliña a complexidade de limpar lestes pellets, establecendo paralelismos co desastre do Prestige do ano 2002. A situación, aínda descoñecida non resto de Galicia, expón un desafío inminente para as praias galegas e destaca a necesidade dunha acción rápida e coordinada.

A Asociación Noia Limpa utiliza as súas plataformas de redes sociais para compartir imaxes e mapas actualizados, solicitando a colaboración cidadá na identificación de novos avistamentos destes plásticos nas praias. Este persistente problema subliña a urxencia dunha resposta comunitaria e medidas preventivas para preservar a integridade dás costas galegas e ou delicado equilibrio do seu ecosistema mariño.

Imaxe do dia 1/1/2023

Imaxe do dia 3/1/2023

Imaxe do 5/1/2023

O impacto silencioso dous pellets plásticos: Un perigo latente para o ecosistema marino

Os pellets, pequenas esferas brancas que constitúen a base de produtos plásticos, revélanse como unha ameaza significativa para ou ecosistema mariño. A súa alta toxicidade e capacidade para atraer e absorber outras toxinas convértenos en esponxas altamente contaminantes.

Ademais, a súa forma e tamaño levan a que animais mariños e aves confúndanos con ovos de peixe. Ao inxerilos, lestes diminutos plásticos acumúlanse non estómago dous animais, representando unha rocha letal para a vida nas costas galegas ao acumular substancias contaminantes nos seus tecidos. Unha alerta seria sobre vos impactos inadvertidos que lestes elementos podar ter na biodiversidade mariña.


Nota: Imaxes e videos cedidos por Noia Limpa