Dúas persoas identificadas en Vigo por colleitar ameixas ilegalmente na praia de Teis

  • A extracción ilegal de ameixas pon en risco a sustentabilidade dos recursos mariños e afecta tanto o medio ambiente como á economía local.

A Policía Local de Vigo identificou a dous individuos que foron sorprendidos extraendo ameixas de forma ilegal nunha praia do barrio de Teis. Os feitos ocorreron na mañá do 4 de xuño, cando unha patrulla de motoristas do 092 observou a dúas persoas mariscando nunha praia próxima ao Camiño do Laranxo.

Ao solicitarlles a autorización pertinente, os implicados non puideron presentar ningún permiso, o que levou aos axentes para identificalos para proceder coa correspondente denuncia #ante a Consellería do Mar. Os oficiais tamén incautaron os equipos de pesca utilizados e un total de 5 quilos de ameixas.

En coordinación co garda rural da Confraría de Pescadores de Vigo, as ameixas foron devoltas ao seu hábitat natural. Esta acción reforza os esforzos das autoridades por protexer os recursos mariños e garantir o cumprimento das normativas de pesca.

Contexto e repercusións

A extracción ilegal de ameixas é unha práctica que pon en risco a sustentabilidade dos recursos mariños. As ameixas, un recurso valioso tanto ecolóxica como economicamente, requiren unha xestión coidadosa para asegurar a súa dispoñibilidade a longo prazo. As autoridades locais, en colaboración con organizacións de pescadores, están a intensificar os controis para previr e sancionar estas actividades ilícitas.

O garda rural da Confraría de Pescadores de Vigo desempeña un papel crucial na vixilancia e protección dos recursos mariños. A súa coordinación coa Policía Local é vital para garantir que os recursos extraídos ilegalmente poidan ser devoltos á súa contorna, minimizando o impacto ambiental.

Accións preventivas e educativas

Ademais das accións de vixilancia e control, están a levarse a cabo campañas educativas para concienciar á poboación sobre a importancia da pesca sostible e o cumprimento das normativas. Estas campañas buscan informar os cidadáns sobre as consecuencias legais e ambientais da extracción ilegal de mariscos e fomentar prácticas responsables entre os pescadores e mariscadores.

Impacto económico e social

A recolección ilegal de ameixas non só afecta o medio ambiente, senón que tamén ten repercusións económicas e sociais. A pesca e o marisqueo son actividades económicas importantes en Vigo, proporcionando emprego e sustento a moitas familias. As prácticas ilegais poñen en risco estes medios de vida ao comprometer a sustentabilidade dos recursos.

As autoridades locais e os colectivos de pescadores están a traballar xuntos para asegurar que as prácticas de marisqueo realícense de maneira sostible e legal. A colaboración entre diferentes entidades é esencial para protexer os recursos mariños e garantir que sigan sendo unha fonte viable de ingresos e sustento para as futuras xeracións.

En resumo, a identificación de dúas persoas por colleitar ameixas ilegalmente na praia de Teis subliña a necesidade de continuar cos esforzos de vixilancia e educación para protexer os recursos mariños e asegurar un futuro sostible para a comunidade pes