Divisións nas negociacións para regular a minería submarina

  • A falta de consenso e os intereses comerciais en conflito obstaculizan o avance cara a unha regulación efectiva da minería submarina

O proceso de negociación para regular a minería submarina está a enfrontar numerosos desafíos e divisións, o que reflicte as complexidades e controversias que rodean a esta industria emerxente. A pesar dos esforzos da Autoridade Internacional dos Fondos Mariños (ISA) na súa reunión recente en Xamaica, o progreso foi lento e a falta de consenso obstaculizou o avance cara a unha regulación efectiva.

Unha das principais áreas de conflito céntrase no formato das negociacións, con diferenzas de opinión sobre se deben levar a cabo a porta pechada ou de maneira máis transparente e participativa. A proposta de levar a cabo negociacións a porta pechada, presentada polo presidente do Consello da ISA, xerou críticas e contribuíu a aumentar as tensións entre os países membros.Outro punto de discordia refírese ao contido do “texto consolidado”, que representa un borrador do eventual código mineiro que regulará a actividade mineira en alta mar.

Observouse que varias propostas anteriores non foron incluídas neste texto, e nalgúns casos, as propostas das empresas mineiras han prevalecido sobre as dos Estados membros. Esta falta de representación equitativa xerou preocupacións sobre a influencia desproporcionada dos intereses comerciais no proceso de toma de decisións.

En canto ao réxime de regalías e compensación ambiental, as discusións intensificáronse debido ás diferenzas ao redor de canto deberían pagar as empresas mineiras polo dereito para extraer recursos do fondo mariño. Ademais, está a considerarse a creación dun fondo de compensación ambiental para mitigar os impactos negativos da minería submarina no medio ambiente mariño.

Doutra banda, a sociedade civil e varios países, incluíndo a Dinamarca, expresaron o seu apoio a unha moratoria na minería submarina ata que se dispoña de suficiente información científica para avaliar os riscos e beneficios desta actividade. Esta posición reflicte a crecente preocupación polos posibles impactos ambientais e sociais da minería submarina, así como a necesidade de precaución e prudencia na toma de decisións.

En resumo, as negociacións para regular a minería submarina enfrontan múltiples desafíos debido ás diferenzas de opinión, os intereses comerciais en conflito e a falta de consenso sobre como abordar os riscos e beneficios desta actividade. A medida que continúan as discusións na ISA, espérase que se requira un esforzo concertado e colaborativo para chegar a un acordo que protexa adecuadamente o medio ambiente mariño e os intereses das partes involucradas.