Descobren unha nova especie de esponxa na Ría de Arousa

  • O Instituto Español de Oceanografía e o Grupo de Estudo do Medio Mariño de Riveira publican o achado

Un equipo científico do Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) e do Grupo de Estudo do Medio Mariño de Riveira (GEMM) descubriu unha nova especie de esponxa non catalogada ata a data. A especie foi identificada na ría de Arousa, a unha profundidade de 30 metros, mediante técnicas avanzadas de mergullo. Esta esponxa pertence ao xénero Biemna, do cal só se describiu unha especie previamente en augas galegas e cinco en augas europeas.

Javier Cristobo, investigador do Centro Oceanográfico de Xixón e autor principal do estudo, explica: “A morfoloxía desta nova especie ten forma de coxín semiesférico con numerosas proxeccións tubulares que emerxen da base. Estas proxeccións terminan en ósculos, que son aberturas polas que a auga, despois de ser filtrada, é expulsada ao exterior. Presenta unha cor vermella burdeos ou crema”. Engade que o esqueleto desta esponxa está composto por espículas silíceas, as cales son diferentes ás doutras especies do mesmo xénero, o que permitiu a súa identificación como unha nova especie.

Hábitat e características

Os especímenes foron atopados a profundidades que oscilan entre 20 e 30 metros, en fondos duros e detríticos. Estas esponxas situábanse principalmente sobre superficies rochosas horizontais cubertas por unha fina capa de sedimentos. Durante as inmersións de xullo, os científicos observaron que os exemplares colleitados presentaban xemas reprodutivas ao longo das papilas, o que suxire un ciclo reprodutivo activo nesa época do ano.

Nomenclatura e homenaxe

A nova especie foi nomeada Biemna begonae en homenaxe a Begoña Pérez Dieste (1965-2021), unha entusiasta defensora do medio mariño e irmá dun dos coautores do estudo. Este xesto reflicte a importancia de recoñecer a aqueles que dedicaron as súas vidas á conservación e estudo dos ecosistemas mariños.

Colaboración e alcance do estudo

Este importante achado foi posible grazas á colaboración do Instituto Español de Oceanografía, a través do seu equipo de investigación ECOMARG, e o Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM). ECOMARG dedícase a estudar a biodiversidade bentónica na demarcación noratlántica, realizando diversos proxectos de investigación que abarcan desde a cartografía de hábitats mariños ata a análise de comunidades biolóxicas e a avaliación de impactos ambientais.

O Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM), unha organización sen ánimo de lucro creada en 2010, enfócase en mellorar o coñecemento da fauna mariña das costas galegas. GEMM realizou un traballo constante de mergullo e recolección de datos que permitiu a identificación de especies pouco coñecidas e de gran interese científico. O seu labor foi crucial para avanzar na comprensión da biodiversidade mariña na rexión.

Importancia do descubrimento

O descubrimento de Biemna begonae non só amplía o coñecemento taxonómico do xénero Biemna, senón que tamén subliña a rica biodiversidade das augas galegas e a importancia da súa conservación. As esponxas xogan un papel esencial nos ecosistemas mariños, actuando como filtradores e contribuíndo á limpeza da auga. Ademais, son hábitats importantes para numerosas especies mariñas.

A identificación de novas especies é fundamental para entender a complexidade e o funcionamento dos ecosistemas mariños. Este descubrimento tamén resalta a necesidade de continuar investigando e protexendo os nosos océanos, xa que cada nova especie descuberta pode proporcionar información valiosa sobre a saúde e a dinámica dos hábitats mariños.

En resumo, o achado de Biemna begonae na ría de Arousa é un fito significativo na investigación mariña, resultado dunha colaboración frutífera entre o IEO-CSIC e GEMM, e un recordatorio da importancia de conservar e estudar a biodiversidade das nosas augas.