Descartes ilegais de atún roxo no mar Balear: Unha práctica que persiste

  • Descártes ilegais de atún vermello no Mar Balear, detectados en estado de descomposición, continúan afectando negativamente á frota pesqueira local e á sustentabilidade ambiental.

O pasado xoves 6 de xuño, unha barca de arrastre da frota das Baleares capturou accidentalmente cinco atúns de 200 quilos cada un, mortos e en estado de descomposición, segundo informou a fundación Marilles. A principal hipótese é que os barcos atuneros que operan no Mar Balear, para abastecer as granxas de engorde en Murcia e Tarragona, refugan os atúns mortos durante as operacións de pesca, traslado a gaiolas e transporte, evitando así que estes compútense na súa cota de captura.

Impacto na Frota Pesqueira e o Medio Ambiente

Estas prácticas ilegais e continuadas tiveron graves consecuencias tanto para os pescadores locais como para o medio ambiente. Marilles considera inaceptable que un recurso tan valioso como o atún desperdíciese desta maneira, impactando negativamente á frota balear. Os pescadores ven prexudicados porque capturar atúns en descomposición non só failles perder o xornal, senón que tamén pode danar os seus aparellos de pesca.

Ademais, estas prácticas afectan a sustentabilidade do recurso. Ao non contabilizarse as toneladas de atún descartadas, pérdese unha parte significativa do recurso pesqueiro, o cal é aínda máis crítico dado que a frota balear ten menos do 1% da cota total de atún asignada polo Ministerio de Pesca, concretamente un 0.74% (50 toneladas métricas dun total de 6,783 toneladas métricas para 2024).

Zona de Reprodución e Biodiversidade

O Mar Balear é unha zona crucial para a reprodución de diferentes especies de atún, sendo a área do mundo coa maior densidade de ovos e larvas de atún vermello. Con todo, os pescadores recreativos non teñen acceso a ningunha tonelada de atún, a pesar de que esta especie péscase de maneira accidental e furtiva.

Chamado á Acción

Marilles solicitou unha investigación exhaustiva para identificar as embarcacións e empresas responsables destas prácticas ilegais e para determinar o alcance real do problema. A fundación esixe que o Goberno español deteña a pesca de atún nas augas do Mar Balear polas embarcacións que puidesen estar implicadas ata que se implementen medidas que garantan a non repetición destes incidentes. Tamén se propón sancionar economicamente e reducir a cota das empresas infractoras, ademais de redistribuír a cota de atún en favor da frota balear e abrila á pesca recreativa, sempre cumprindo coas condicións necesarias para minimizar o risco de prácticas ilegais.

Conclusión

A práctica de descartar atúns mortos no Mar Balear representa unha seria ameaza tanto para a sustentabilidade dos recursos mariños como para a economía dos pescadores locais. É imperativo tomar medidas inmediatas para abordar e erradicar estas prácticas, protexendo así o valioso ecosistema mariño e asegurando a viabilidade da pesca na rexión.