Declárase a veda da raia mosaico desde o 7 de abril ata Novembro.

  • A veda da pesca da raia mosaico é un paso crucial cara á xestión sostible dos recursos pesqueiros

A recente resolución do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación de España, que establece unha veda para a pesca da raia mosaico (Raja undulata) desde o 7 de abril ata novembro, reflicte un esforzo por equilibrar a explotación pesqueira coa conservación dos recursos mariños. Esta medida, que afecta á frota española operando nas augas da Unión da zona VIII, ten implicacións importantes tanto para os pescadores como para a xestión sostible dos ecosistemas mariños.

Ráiaa mosaico, unha especie común nas augas próximas ás illas Cíes, experimentou unha diminución preocupante na súa poboación debido á presión pesqueira. #Ante este panorama, o Ministerio optou por unha estratexia de xestión precautoria, limitando a captura e establecendo períodos de veda para permitir a recuperación da poboación e garantir a súa sustentabilidade a longo prazo.

A resolución tamén destaca a importancia de maximizar a rendibilidade das capturas para os pescadores. Ao vedar a pesca da raia mosaico durante os meses de menor demanda e prezo, búscase concentrar a actividade pesqueira nos períodos nos que o valor comercial da especie é máis alto. Esta estratexia non só beneficia economicamente aos pescadores, senón que tamén reduce a presión sobre a poboación de raia mosaico ao evitar a sobreexplotación.

Ademais, a resolución establece medidas para reducir a captura incidental de raia mosaico por parte doutras modalidades pesqueiras. Requírese que calquera exemplar capturado accidentalmente sexa liberado inmediatamente na mesma zona e rexistrado adecuadamente no Diario de Pesca. Esta medida ten como obxectivo minimizar o impacto da pesca en especies non obxectivo e promover prácticas pesqueiras máis selectivas e sostibles.

É importante destacar que estas medidas baséanse en criterios científicos e no principio de precaución. A Resolución da Secretaría Xeral de Pesca de febreiro de 2024 proporciona o marco normativo para estas accións, garantindo que a xestión da pesqueira da raia mosaico realícese de maneira transparente e responsable.

En conclusión, a veda da pesca da raia mosaico nas augas da Unión da zona VIII é un paso cara a adiante na xestión sostible dos recursos pesqueiros. Esta medida non só protexe a unha especie vulnerable, senón que tamén promove a viabilidade económica a longo prazo da industria pesqueira e contribúe á conservación dos ecosistemas mariños.