Clamor en Madrid por un cambio nas políticas alimentarias e pesqueiras europeas

  • A protesta en Madrid destaca a necesidade de cambios nas políticas alimentarias e pesqueiras da UE.

A pasada fin de semana, as rúas de Madrid foron testemuña dunha mobilización sen precedentes protagonizada por diversos sectores do ámbito agrícola e pesqueiro. Convocados por importantes organizacións como Cepesca, FNCP, Apromar e Fedepesca, representantes do sector uníronse a agricultores e gandeiros para esixir un cambio nas políticas alimentarias e pesqueiras da Unión Europea.

Baixo o lema “Polo futuro da pesca, a acuicultura, as peixarías e a saúde dos consumidores de España”, miles de persoas congregáronse nunha xornada histórica de protesta. A manifestación, que comezou na sede do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación en Atocha, Madrid, dirixiuse cara á sede da Comisión Europea na capital española, con consignas como “somos pescadores, non delincuentes”.

O obxectivo principal desta mobilización era facer eco das preocupacións do sector primario respecto a as políticas comunitarias e concienciar aos consumidores sobre a importancia de apoiar a produción local e sostible. Javier Garat, secretario xeral de Cepesca e presidente de Europeche, destacou a necesidade de atopar un equilibrio entre a conservación da biodiversidade, o uso sostible dos recursos naturais e a seguridade alimentaria.

Neste sentido, un dos puntos crave da protesta foi a chamada para revisar a Política Pesqueira Común (PPC) da Unión Europea. Os manifestantes argumentaron que as políticas actuais non teñen suficientemente en conta o impacto socioeconómico das normativas ambientais, o que pon en risco a viabilidade económica de moitas comunidades pesqueiras.

Ademais, fixéronse eco da crecente dependencia de importacións de produtos pesqueiros, algúns dos cales non cumpren cos estándares de calidade e sustentabilidade esixidos na Unión Europea. María Luisa Álvarez, directora xerente de Fedepesca, expresou a súa preocupación polo feito de que os produtos importados de terceiros países estean a asolagar o mercado nacional, competindo deslealmente cos produtos locais.

O sector pesqueiro tamén aproveitou a ocasión para destacar os logros alcanzados en termos de xestión sostible dos recursos. Sinalouse que, na maioría das poboacións de peixes, logrouse alcanzar o Rendemento Máximo Sostible (RMS), especialmente no Atlántico nordeste. Con todo, os pescadores argumentaron que estas melloras non ven reflectidas nas políticas europeas, que seguen impoñendo restricións e normativas excesivas.

Outro aspecto abordado durante a manifestación foi a necesidade de adaptar as políticas pesqueiras e alimentarias aos novos desafíos, como o Brexit, a pandemia de COVID-19 e os conflitos xeopolíticos. Os manifestantes esixiron unha maior flexibilidade por parte da Comisión Europea e unha revisión da obrigación de desembarque, que consideran demasiado ríxida e impracticable en moitas ocasións.

En canto ás peixarías e establecementos de venda retallista, alertouse sobre o risco de peche masivo debido ás esixencias burocráticas e normativas cada vez máis restritivas. Fedepesca, que representa a preto de 6200 establecementos detallistas de venda de produtos pesqueiros e acuícolas, advertiu que miles de empregos están en xogo se non se toman medidas urxentes para apoiar ao sector.

En resumo, a mobilización en Madrid foi un chamado de atención ás autoridades europeas e á sociedade en xeral sobre a situación crítica que enfronta o sector pesqueiro e agrícola. Os manifestantes reclamaron un cambio de rumbo nas políticas alimentarias e pesqueiras da Unión Europea, co fin de garantir a viabilidade económica das comunidades rurais e a sustentabilidade dos recursos naturais.