Brecha de pensións entre Galicia e Madrid no réxime do mar

  • Disparidade nas pensións do mar: Galicia recibe 400 euros menos que Madrid

Os pensionistas do mar en Galicia atópanse nunha situación económica desafiante en comparación cos seus homólogos noutras partes de España, como Madrid. A pesar de representar a maioría dos rexistrados no Réxime Especial do Mar, os galegos reciben unha pensión media considerablemente máis baixa, situándose en 1.132 euros mensuais. Esta disparidade, que equivale a 400 euros menos que o que perciben os pensionistas en Madrid, reflicte unha realidade socioeconómica que afecta a miles de persoas na rexión.

O Réxime do Mar abarca a diversos traballadores do sector marítimo, desde empresarios e autónomos ata asalariados involucrados en actividades como a mariña mercante, a pesca, o marisqueo e outros. Aínda que a cantidade de afiliados diminuíu nun 5,5 % desde antes da pandemia, aínda hai unha cantidade significativa de persoas que dependen deste réxime para a súa seguridade financeira na xubilación, a incapacidade ou en caso de viuvez e orfandade.

As diferenzas nas pensións son notables en todas as modalidades. Por exemplo, a pensión media por xubilación en Galicia é de 1.441 euros, o que representa 152 euros menos que a media nacional do Réxime do Mar. Ademais, en categorías como a incapacidade permanente, a viuvez e a xubilación por incapacidade, as pensións galegas seguen estando por baixo da media nacional.

Estas disparidades non só afectan o nivel de vida dos pensionistas galegos, senón que tamén teñen un impacto na economía local e na calidade de vida das comunidades afectadas. É importante abordar estas diferenzas e traballar cara a solucións que promovan a igualdade e o benestar de todos os cidadáns, independentemente do seu lugar de residencia.