Avances na loita contra o anisakis con tecnoloxía de pulsos eléctricos de alta voltaxe

  • Proxecto galardoado pola Cátedra Agrobank busca ofrecer peixe fresco sen a necesidade de conxelación previo ao consumo en crudo

A presenza de anisakis no peixe foi unha preocupación constante para produtores, comercializadores e consumidores. A necesidade de minimizar este problema, que afecta tanto á industria pesqueira como ao consumo, levou ao mercado diversas solucións tecnolóxicas. Unha das máis prometedoras é a tecnoloxía de pulsos eléctricos de alta voltaxe (PEAV), que recentemente deu un importante paso adiante.

O Grupo de Novas Tecnoloxías de Procesado de Alimentos da Universidade de Zaragoza, en colaboración co Instituto Agroalimentario de Aragón e a empresa Scanfisk Seafood, desenvolveu un sistema innovador que utiliza descargas eléctricas de alta voltaxe para inactivar o anisakis no peixe. Este proxecto, recoñecido coa Cátedra Agrobank, ten como obxectivo principal ofrecer unha solución efectiva e sostible para a industria pesqueira.

A tecnoloxía PEAV diferénciase doutras técnicas pola súa capacidade para inactivar o anisakis sen afectar as propiedades sensoriais e nutritivas do peixe. Mediante a aplicación dun campo magnético, lógrase destruír o parasito sen danar o músculo do peixe, o que permite manter a súa calidade e frescura. Ademais, este método permite consumir o peixe en cru, sen necesidade de conxelación previa, cumprindo coas normativas de seguridade alimentaria.

Os resultados obtidos ata o momento foron moi alentadores. Tanto a escala de laboratorio como en planta piloto, logrouse inactivar o 100% dos anisakis presentes nas pezas tratadas. Isto significa que o peixe procesado con esta tecnoloxía cumpre cos máis altos estándares de seguridade e calidade.

O seguinte paso do proxecto consiste en avaliar a implementación da tecnoloxía PEAV a escala comercial. Búscase procesar filetes de peixe ou pezas enteiras en fluxo continuo, co fin de confirmar os resultados obtidos previamente e definir os requisitos para a instalación de equipos de inertización nas plantas de procesamento.

A versatilidade desta tecnoloxía faia adecuada para a súa aplicación en distintas contornas, desde plantas de procesamento ata barcos pesqueiros e lonxas. O obxectivo final é ofrecer ao consumidor un produto fresco e seguro, libre de anisakis e listo para ser gozado na súa forma máis natural.

O proxecto foi recoñecido pola súa excelencia en investigación e o seu potencial para impulsar a innovación no sector agroalimentario. Este é un paso importante na loita contra o anisakis e na procura de solucións que beneficien a toda a cadea alimentaria, desde os produtores ata os consumidores.