Avaliación de recursos mariños nas Rías Baixas: Abundancia de mejilla e preocupación polo percebe

  • A mejilla florece mentres se busca solución para o percebe nas Rías Baixas

A situación do recurso de mejilla nas Rías Baixas este ano espertou un optimismo prudente no sector marisqueiro, que enfrontou anos de dificultades debido á escaseza deste recurso vital. A mejilla, que constitúe a cría do mexillón e desenvólvese nas rocas e cantís da provincia, é esencial para abastecer aos polígonos bateeiros de Arousa, Pontevedra e Vigo. Tras un período de incerteza, os técnicos do Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) e o Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) observaron unha abundancia de mejilla no litoral provincial desde outubro pasado.

Os informes preliminares de Apromex, que monitorean a evolución da cría de mexillón nos puntos autorizados para a extracción de fazula, indican unha presenza xeneralizada deste recurso en todas as rías. Destácanse áreas cunha densidade particularmente alta de mejilla, como a praia de Portocelo e os cantís do monte Sobareiro en Marín, a península do Grove, a parroquia de Beluso na ría de Aldán, así como nas illas de Ons e Cíes, e en Nigrán. Esta información compleméntase cos datos proporcionados polo Instituto Tecnolóxico para ou Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), que ofrece información semanal sobre a situación da larva do mexillón en diferentes puntos de mostraxe nas rías.

Aínda que a situación do mexillón parece favorable, a atención céntrase no estado do percebe, outro recurso importante para os traballadores das Rías Baixas, que non logrou recuperar os seus niveis de abundancia anteriores. A Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra e a Consellería do Mar expresan a súa preocupación por esta situación e recoñecen a necesidade de revisar o modelo de explotación do percebe.
Espérase que se presenten novos plans de explotación a partir de 2025 para abordar estes desafíos e garantir a sustentabilidade deste recurso mariño crucial para a economía local. A pesar da incerteza, o sector marisqueiro segue sendo unha parte fundamental da vida e a economía das Rías Baixas, co percebe desempeñando un papel destacado nas actividades pesqueiras da provincia.